96 m2 (Tầng 1)
1 Phòng ngủ(Giúp việc), 1 WC
96 m2 (Tầng 2)
1 Phòng khách, 1 Phòng bếp + ăn, 1 WC
96 m2 (Tầng 3)
2 Phòng ngủ, 2 WC
96 m2 (Tầng 4)
2 Phòng ngủ, 2 WC
96 m2 (Tầng 5)
2 Phòng ngủ, 2 WC
96 m2 (Tầng 6)
1 Phòng thờ, 1 Ban công
Khu căn hộ cao tầng