Tầng 1

1 Phòng ngủ(Giúp việc), 1 WC

Chung cư moncity Tầng 1
Phòng ngủ (giúp việc) 6 m2
Phòng vệ sinh 1.8 m2

HÌNH NỘI THẤT

Chung cư moncity Tâng 1 Chung cư moncity tâng 1 Chung cư moncity tâng 1