Tầng 2

1 Phòng khách, 1 Phòng bếp + ăn, 1 WC

Chung cư moncity Tầng 2
Phòng khách 14.35 m2
Phòng bếp 13.1 m2
Phòng ăn 14 m2
Phòng vệ sinh 1.74 m2

HÌNH NỘI THẤT

Chung cư moncity 2 Chung cư moncity 2 Chung cư moncity 2 Chung cư moncity 2 Chung cư moncity 2