Tầng 3

2 Phòng ngủ, 2 WC

Chung cư moncity Tầng 3
Phòng ngủ 1 27.3 m2
Phòng ngủ 2 13.2 m2
Phòng vệ sinh 1 4.3 m2
Phòng vệ sinh 2 3.8 m2

HÌNH NỘI THẤT

Chung cư moncity 3 Chung cư moncity 3 Chung cư moncity 3 Chung cư moncity 3 Chung cư moncity 3 Chung cư moncity 3 Chung cư moncity 3 Chung cư moncity 3