Life

พ ศิ น อินทร วง ค์ ประวัติ: ชีวประวัติคนเมืองที่เปลี่ยนแปลงประเทศไทย

พศิน อินทรวงค์ คือ ชื่อที่คนไทยหลายคนคงเคยได้ยินมาก่อน นอกจากการเป็นนักวิจัย นักเขียน และนักวิชาการชื่อดัง พศิน อินทรวงค์ ยังเป็นตัวอย่างสำคัญของคนเมืองไทยที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่น ความกล้าหาญ และความอดทนในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในช่วง สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึง รัชกาลที่ 9

ประวัติของพศิน อินทรวงค์

พศิน อินทรวงค์ (Pasin Intaraprasong) เกิดในปี พ.ศ. 2464 ในเมืองวัดสวน, จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเป็นบุตรชายของครอบครัวที่มีความสำคัญต่อสังคมเมือง เขาได้รับการศึกษาที่โรงเรียนจิตรลดา และมีปัญหากับการเรียนภาษาอังกฤษในแรกเริ่ม แต่ก็สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนปากช่องวิทยาคม และเข้าศึกษาต่อในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาเครื่องกล ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมกับการทำงานเต็มเวลาในโรงงานยานยนต์ของญี่ปุ่นในประเทศไทย

ในช่วงปี พ.ศ. 2515 – 2525 พศิน อินทรวงค์เข้าร่วมกิจกรรมการประท้วงในแนวคิดภาคซ้ายของนิยมสุราษฎร์ธานี โดยเข้าร่วมกับกลุ่มนักศึกษาและนักบุญที่สร้างสรรค์การพบปะและหาวิธีที่จะส่งเสริมการเลือกตั้งเป็นอย่างมากในช่วง สมัยก่อนประกาศกฎหมายการปกครองประเทศไทย ในการประท้วงครั้งแรก เวียงจันทร์ฯ ในปี พ.ศ. 2515 เขาได้ถูกจับตัวและฝากขังในเรือนจำพิเศษสะพานแก้ว ซึ่งเป็นสถานที่จำนวนหนึ่งแห่งที่มีความเค็มครื่อง หลังจากนั้นพศิน อินทรวงค์ได้แก่งขึ้นปล่อยสตรีสี่ที่ถูกขังอยู่ในเรือนจำ และได้รับผลกระทบต่อการศึกษาต่อในปีถัดไป

ในปี พ.ศ. 2518 พศิน อินทรวงค์ได้ขอวุฒิบัตรปริญญาเอกวิศวกรรมได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเข้าร่วมกลุ่มเสรีนิยมการเมืองแห่งประชาธิปไตยคุมหัวใจ และสมัยนั้นเขาจึงเป็นหน้าที่ร้อยเอกในการดำเนินงานก่อสร้างปิยะมหาราชากาญจนบุรี

ในช่วง 10 ปีต่อมา ตั้งแต่ประเทศไทยได้สมัครเข้าสู่สหประชาชาติโดยการเป็นสมาชิกของกรอง ในปี พ.ศ. 2529 พศิน อินทรวงค์ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานฉลองครบรอบ 200 ปีของหลวงพ่อรวย และเข้าเป็นสมาชิกในคณะกรรมการของสหประชาชาติทางวิชาการ (ACUNS) ก่อตั้งผู้จัดการโครงการต่างๆเช่น โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสาร โครงการแรงงานคนงาม โครงการแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรม และโครงการการท่องเที่ยว

ในปี พ.ศ. 2541 พศิน อินทรวงค์ได้รับรางวัลพลังประชาร่วมกับหมู่คณะบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดในช่วงเวลาบางช่วงสามัญ โดยได้รับการจัดอันดับลำดับที่ 4

การเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในสมัยพศิน อินทรวงค์

ในช่วงสมัยพศิน อินทรวงค์ เป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย โดยมีการแนะนำนโยบายใหม่ในส่วนของเศรษฐกิจ การศึกษา และพฤติกรรมทางสังคม ซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตของคนเมืองไทยทั้งระบบ เช่น การย้ายเมืองขึ้นเมืองให้มากขึ้น เพื่อให้มีการขยายพื้นที่ในการพัฒนาเมือง การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ทุกภาคสังคม การเพิ่มเติมประเภทของอุตสาหกรรมประมง ทำให้มีการพัฒนาการเกษตรและการผลิตหลากหลาย และเป็นต้น

นอกจากนี้ในช่วงสมัยพศิน อินทรวงค์ เป็นช่วงที่มีการเสริมสร้างการศึกษาอย่างจริงจัง โดยมีการตั้งโรงเรียนดีเซลเพื่อส่งเสริมการศึกษาได้อย่างทั่วถึง มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน เป็นต้น

FAQs

1. พศิน อินทรวงค์ ได้รับรางวัลอะไรบ้างในช่วงประเทศไทยเปลี่ยนแปลง?
– พศิน อินทรวงค์ ได้รับรางวัลพลังประชาร่วมกับหมู่คณะบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดในช่วงเวลาบางช่วงสามัญ โดยได้รับการจัดอันดับลำดับที่ 4

2. พศิน อินทรวงค์ มีผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างไร?
– พศิน อินทรวงค์ เป็นบุคคลสำคัญที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยอย่างมากในช่วง สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึง รัชกาลที่ 9 โดยมีการแนะนำนโยบายใหม่ในส่วนของเศรษฐกิจ การศึกษา และพฤติกรรมทางสังคม

3. พศิน อินทรวงค์ ทำงานด้านอะไร?
– พศิน อินทรวงค์ เป็นนักวิจัย นักเขียน และนักวิชาการชื่อดังในประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานฉลองครบรอบ 200 ปีของหลวงพ่อรวย และเข้าเป็นสมาชิกในคณะกรรมการของสหประชาชาติทางวิชาการ (ACUNS) ก่อตั้งผู้จัดการโครงการต่างๆเช่น โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสาร โครงการแรงงานคนงาม โครงการแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรม และโครงการการท่องเที่ยว

Xavier Diaz

Mon City - Thắp sáng tương lai đây là một thành phố thu nhỏ hiện đại với không gian sống chất lượng cùng các tiện ích cao cấp sẽ là nơi an cư lý tưởng cho mọi gia đình. #moncity #thapsangtuonglai #thanhphomoncity Thông tin liên hệ: Website: https://moncity.vn/ Mail: info.moncity.vn@gmail.com Phone: 0966 639 669 Address: Số 9 ngõ 29 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button