Life

ทำคะแนนกันเถอะ! คำนวณคะแนนกสพทให้ถูกต้อง

สำหรับผู้เรียนที่กำลังเตรียมตัวสอบ GCSE หรือ A-Level หรือผู้ที่ต้องการจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในประเทศต่างๆ การประเมินคะแนนกสพท มีความสำคัญมากๆ เพราะเป็นตัวบ่งบอกว่าเรามีความรู้และทักษะที่เพียงพอต่อการเรียนต่อหรือไม่ ดังนั้นการคำนวณคะแนนกสพทให้ถูกต้องจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้เรียนทุกคนจะต้องรู้จักกันให้ดี ลองมาเรียนรู้กันว่าทำได้อย่างไร!

1. ขั้นตอนแรก ทำความเข้าใจโครงสร้างของคะแนนกสพท

กสพท ย่อมาจาก General Certificate of Secondary Education ซึ่งเป็นการสอบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยช่วงเวลาในการสอบปกติจะอยู่ที่ 2 ปี ในที่สุดผู้เรียนจะต้องสอบวิชาทั้งหมด 9 วิชา แต่ละวิชาจะมีคะแนนเต็มอยู่ที่ 100 คะแนน ดังนั้นผู้เรียนสามารถได้รับคะแนนทั้งหมด 900 คะแนนหากตอบคำถามต่างๆได้อย่างครบถ้วน บวกกับ A-Level ซึ่งเป็นการสอบระดับมัธยมศึกษาสูงขึ้น เพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย เป็นการสอบ 3 วิชาในระดับ Advanced โดยแต่ละวิชามีคะแนนเต็มอยู่ที่ 100 คะแนน ดังนั้นผู้เรียนสามารถได้รับคะแนนทั้งหมด 300 คะแนนหากตอบคำถามต่างๆได้อย่างครบถ้วน

2. ศึกษาข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์การสอบ

การคำนวณคะแนนกสพท หรือ A-Level ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ขอบอกว่าได้มีที่มาของข้อมูลให้เราศึกษามากมายแล้ว ดังนั้นเพื่อให้เรามั่นใจว่าเรากำลังคำนวณคะแนนอย่างถูกต้อง ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหน้าเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาที่เราสมัครสอบด้วย

3. อ่านให้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการการคำนวณคะแนนกสพท

หลักการคำนวณคะแนนกสพท จะมีการนำคะแนนที่ได้รับมาของแต่ละโมดูล แล้วแปลงเป็นเกรดตามข้อกำหนดที่ตั้งไว้จากสถาบันการศึกษา เพื่อให้เราได้คะแนนสะสมประกอบกัน ข้อควรจำคือคะแนนของแต่ละโมดูลนั้นมีน้ำหนักไม่เท่ากัน ดังนั้นการคำนวณคือ การหาค่าเฉลี่ยโมดูลของผู้เรียนและแปลงเป็นเกรดเพื่อให้ได้คะแนนสะสมไปเรื่อยๆ

4. หาคะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ยโดยรวมถือเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการคำนวณคะแนนสะสม การหาคะแนนเฉลี่ย ผู้เรียนจะต้องมีคะแนนทั้งหมดของแต่ละโมดูล แล้วนำคะแนนที่ได้รับมารวมกัน จากนั้นนำผลรวมนั้นไปหารด้วยจำนวนโมดูลทั้งหมด เพื่อหาค่าเฉลี่ยโมดูล นอกจากนี้ยังมีการกำหนดน้ำหนักของแต่ละโมดูลกึ่งหนึ่งในการคำนวณคะแนนสะสม ดังนั้นท่านจะต้องเข้าใจว่าแต่ละโมดูลสังเกตและนับค่าน้ำหนักที่ได้กำหนดไว้

5. แปลงคะแนนเป็นเกรด

เมื่อผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ยโมดูลแล้ว สิ่งต่อไปที่ต้องทำคือการแปลงเป็นเกรดเพื่อนำมารวมกันเป็นคะแนนสะสม

อ้างอิงจาก HSBC Education แนะนำวิธีการแปลงคะแนนสู่ระบบเกรดดังนี้

A* : 90 – 100 marks

A : 80 – 89 marks

B : 70 – 79 marks

C : 60 – 69 marks

D : 50 – 59 marks

E : 40 – 49 marks

F : 30 – 39 marks

G : 20 – 29 marks

U : 0 – 19 marks

6. ทำการนับคะแนนสะสม

หลังการแปลงคะแนนเป็นเกรดแล้ว ผู้เรียนจะต้องนำเกรดของแต่ละวิชามาบวกกันทั้งหมด เพื่อได้คะแนนสะสม

FAQs:

Q: เมื่อไหร่สอบ GCSE และ A-Level

A: สอบ GCSE มักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือเดือนมกราคมของทุกปี ส่วน A-Level จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายนของทุกปี

Q: มีวิชาอะไรบ้างใน GCSE และ A-Level

A: วิชาที่สอบใน GCSE รวมทั้งหมด 9 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน อังกฤษ ภาษาต่างประเทศ วิทยาการประวัติ ศิลปะและการออกแบบ วรรณคดีและละครโรงเรียน และทักษะการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน

สำหรับ A-Level มีการสอบวิชา 3 วิชา โดยทั่วไปแล้วจะเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เราต้องการศึกษาต่อ ตัวอย่างเช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โลกและสังคม วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาษาและวรรณคดี และอื่น ๆ

Q: เพื่อนของผมได้คะแนนสูงกว่าผม (ในสอบ GCSE) เป็นเพราะอะไร

A: การได้รับคะแนนสูงหรือต่ำ ไม่ได้หมายความว่าคุณกับเพื่อนของคุณมีความสามารถในการเรียนต่างกันเสมอไป กรุณาไม่ให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริงนี้ แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการเสริมสร้างทักษะและความรู้เพิ่มเติม เราขอแนะนำให้ศึกษาความรู้เพิ่มเติม หรือหาแหล่งเรียนรู้ที่สามารถช่วยเสริมสร้างทักษะและความรู้ของคุณได้

Q: จะต้องทำอย่างไรเพื่อเตรียมตัวสอบจาก GCSE ไปยัง A-Level

A: เพื่อเตรียมตัวสอบ A-Level ผู้เรียนควรเตรียมพร้อมด้านบทเรียนและทักษะต่างๆ ให้ดีที่สุด การศึกษาด้วยตนเอง (self-study) และการเรียนกับติวเตอร์หรือโรงเรียนพิเศษ (tuition center) เป็นศักย์ศิลป์ในการเตรียมตัวสอบ A-Level อีกทั้งยังสามารถเรียนรู้จากหนังสือ หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่เราต้องการศึกษาอีกด้วย

Q: คะแนนกสพทสำคัญต่อการเรียนต่อหรือไม่

A: ใช่ การได้รับคะแนนสูงในการสอบ GCSE และ A-Level จะมีผลต่อการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรืออาชีวะประเภทต่างๆ คะแนนสูงแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติของนักเรียนว่ามีทักษะและความรู้ทางการศึกษาตามที่สถาบันการศึกษาต้องการ ดังนั้นถ้าคุณต้องการเรียนต่อ คะแนนกสพทคือสิ่งที่คุณต้องการรักษาอย่างสูงสุด

Xavier Diaz

Mon City - Thắp sáng tương lai đây là một thành phố thu nhỏ hiện đại với không gian sống chất lượng cùng các tiện ích cao cấp sẽ là nơi an cư lý tưởng cho mọi gia đình. #moncity #thapsangtuonglai #thanhphomoncity Thông tin liên hệ: Website: https://moncity.vn/ Mail: info.moncity.vn@gmail.com Phone: 0966 639 669 Address: Số 9 ngõ 29 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button