Name

รวม ชื่อ นามสกุลเพื่อเตรียมพร้อมใน Excel

รวม ชื่อ นามสกุลเพื่อเตรียมพร้อมใน Excel

การจัดเรียงชื่อและนามสกุลใน Excel เป็นสิ่งที่สำคัญในการทำงานเพื่อให้ข้อมูลเป็นระเบียบและง่ายต่อการค้นหาในภายหลัง ทำให้สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องใช้เวลามากมายในการค้นหา ในบทความนี้จะแนะนำวิธีการรวมชื่อและนามสกุลใน Excel เพื่อเตรียมพร้อมในการทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วิธีการรวมชื่อและนามสกุลใน Excel

ขั้นตอนที่ 1: เปิดโปรแกรม Excel

ขั้นตอนที่ 2: เลือกแถวที่ต้องการรวมชื่อและนามสกุล

ขั้นตอนที่ 3: คลิกที่หัวตารางที่ต้องการรวม

ขั้นตอนที่ 4: คลิกที่เมนู Data และเลือก Text to Column

ขั้นตอนที่ 5: เลือกข้อมูลที่จะแก้ไขจากช่อง Original data type และเลือกเป็น Delimited และคลิก Next

ขั้นตอนที่ 6: ตรวจสอบ Delimeters ที่ต้องการแยก และกด Next

ขั้นตอนที่ 7: ตรวจสอบ Type of each column กและเลือกตัวเลือก General

ขั้นตอนที่ 8: คลิก Finish

ขั้นตอนที่ 9: ทำการตั้งชื่อเต็ม ต่อจากนั้นนำชื่อและนามสกุลมารวมกัน

ขั้นตอนที่ 10: ใส่สูตรโดยทำการเลือกเซลล์ที่ต้องการรวมและใช้สูตร “=A2&B2”

ขั้นตอนที่ 11: คลิกที่เซลล์ที่มีสูตรและคลิกที่เส้นประสาทด้านล่างของเซลล์ โดยการดึงและปล่อยเม้าส์ไปเรื่อยๆ จนถึงบริเวณที่ต้องการให้สูตรนั้นทำงาน มาจนถึงเซลล์ล่างสุดของเก็บข้อมูลนั้นๆ

ขั้นตอนที่ 12: กด Ctrl+c เพื่อคัดลอกสูตรนั้น

ขั้นตอนที่ 13: คลิกที่หรือเลือกเซลล์ที่ต้องการวางสูตรนั้น

ขั้นตอนที่ 14: กด Ctrl+v เพื่อวางสูตร

ขั้นตอนที่ 15: บันทึกไฟล์ และตรวจสอบข้อมูลว่าถูกรวมกันไหม

FAQs

Q: ขั้นตอนที่ 4: คลิกที่เมนู Data และเลือก Text to Column ทำไมต้องทำแบบนั้น?

A: เนื่องจากเมื่อทำขั้นตอนนี้จะทำการแบ่งข้อมูลเป็นหลายๆ ช่อง จึงทำให้สามารถแยกชื่อและนามสกุลออกจากหน้าตารางเดิมได้

Q: ทำไมต้องใช้สูตร “=A2&B2”?

A: เนื่องจากสูตรนี้จะทำการรวมค่าที่อยู่ในเซลล์ A2 กับเซลล์ B2 เข้าด้วยกัน

Q: ขั้นตอนที่ 9: ทำการตั้งชื่อเต็ม ต่อจากนั้นนำชื่อและนามสกุลมารวมกัน ทำไมต้องทำแบบนั้น?

A: เนื่องจากชื่อและนามสกุลอาจจะถูกแบ่งออกไปเป็นหลายแถว แต่เมื่อรวมชื่อและนามสกุลเข้าด้วยกันแล้ว จะทำให้เรียงลำดับชื่อ นามสกุลและยังคงอยู่ในหน้าตารางเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพและบ้านเบียบ

Xavier Diaz

Mon City - Thắp sáng tương lai đây là một thành phố thu nhỏ hiện đại với không gian sống chất lượng cùng các tiện ích cao cấp sẽ là nơi an cư lý tưởng cho mọi gia đình. #moncity #thapsangtuonglai #thanhphomoncity Thông tin liên hệ: Website: https://moncity.vn/ Mail: info.moncity.vn@gmail.com Phone: 0966 639 669 Address: Số 9 ngõ 29 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button