Name

ประวัติความเป็นมาของนามสกุล ญี่ปุ่น

ประวัติความเป็นมาของนามสกุล ญี่ปุ่น

นามสกุลญี่ปุ่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในวัฒนธรรมญี่ปุ่น มันเกี่ยวกับการต่อว่าท่านได้มาจากครัวเรือนไหน ความสำคัญของชื่อสกุลยังสร้างความสัมพันธ์ และภูมิใจในตระกูลของตนเอง การรักษาสำเร็จรูปและการสืบทอดนามสกุลไปยังรุ่นต่อไปมีความสำคัญต่อความเป็นมาของประเทศญี่ปุ่น

ประวัติความเป็นมา

นามสกุลญี่ปุ่นมีรากศัพท์จากการตัดคำในชื่อผู้ถือประจำอำเภอ (shogun) ในยุค Heian (794–1185 AD) ชื่อของผู้ถือประจำอำเภอบางครั้งก็ได้ถูกนำมาใช้เป็นนามสกุลของครัวเรือนหรือบุคคลทั่วไปด้วย จากนั้นมันก็ถูกสืบทอดไปยังรุ่นต่อไปตามประเพณีเดิมๆ จนกระทั่งโอนมาใช้กับชื่อของครอบครัวในยุค Edo (1603–1868 AD)

ในยุค Edo ช่วงที่สงครามกลางปี นามสกุลกลายเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ผู้ที่มีนามสกุลเดียวกันจะถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นการเกิดของนามสกุลใหม่ๆ จึงต้องดำเนินไปตามการสมัครจากหน้าที่ของหัวหน้าชุมชน บางครั้งแม้จะต้องชำระเงินเพื่อได้นามสกุล ดังนั้นผู้ที่มีนามสกุลเดียวกันจะเชื่อมโยงกันเป็นชุมชน และบางครั้งผู้ที่มีนามสกุลต่างๆ ก็ได้รับการรับรองเหมือนหัวหน้าชุมชนด้วย

หลังจากสงครามโมโตะ (1868-1912 AD) ญี่ปุ่นเริ่มเลี่ยงการใช้นามสกุลเป็นวัฒนธรรมประจำตัว เนื่องจากการใช้นามสกุลเป็นกฎหมายไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็นในปัจจุบัน แต่มันยังคงมีความสำคัญในวัฒนธรรมและเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อบุคคลต่อไป

FAQs

Q: นามสกุลญี่ปุ่นคืออะไรหรือไม่?

A: นามสกุลญี่ปุ่นคือการสืบทอดชื่อของครอบครัว ซึ่งเกี่ยวกับการต่อว่าท่านได้มาจากครัวเรือนไหน นามสกุลยังสร้างความสัมพันธ์และความภูมิใจในตระกูลของตนเอง

Q: นามสกุลญี่ปุ่นมาจากได้ไหม?

A: นามสกุลญี่ปุ่นมีรากศัพท์จากการตัดคำในชื่อผู้ถือประจำอำเภอในยุค Heian (794-1185 AD) และถูกสืบทอดไปยังรุ่นต่อไปตามประเพณีเดิมๆ จนกระทั่งโอนมาใช้กับชื่อของครอบครัวในยุค Edo (1603-1868 AD)

Q: การใช้นามสกุลเป็นกฎหมายในประเทศญี่ปุ่นคืออะไร?

A: การใช้นามสกุลเป็นกฎหมายไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็นในปัจจุบัน แต่มันยังคงมีความสำคัญในวัฒนธรรมและเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อบุคคลในครอบครัวของตนหรือชุมชน

Q: สำหรับคนที่ไม่มีนามสกุลญี่ปุ่น จะทำอย่างไร?

A: สำหรับคนที่ไม่มีนามสกุลญี่ปุ่น สามารถเลือกที่จะใช้นามสกุลอื่นๆ หรือไม่มีนามสกุลก็ได้ มันไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญกับกฎหมายในปัจจุบัน แต่สำหรับคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่นั้นการมีนามสกุลเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในวัฒนธรรมและใช้เป็นตัวกำหนดต่อการเข้าสังคมภายในชุมชน

Xavier Diaz

Mon City - Thắp sáng tương lai đây là một thành phố thu nhỏ hiện đại với không gian sống chất lượng cùng các tiện ích cao cấp sẽ là nơi an cư lý tưởng cho mọi gia đình. #moncity #thapsangtuonglai #thanhphomoncity Thông tin liên hệ: Website: https://moncity.vn/ Mail: info.moncity.vn@gmail.com Phone: 0966 639 669 Address: Số 9 ngõ 29 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button