เขมร คือ ประเทศ อะไร? ทำไมภูมิภาคใต้ถึงมีชื่อว่าเขมร?

เขมร คือ ประเทศ อะไร? ทำไมภูมิภาคใต้ถึงมีชื่อว่าเขมร?

เขมรเป็นชื่อของประเทศโบราณในภูมิภาคใต้ของไทย และ มาเลเซีย ส่วนใหญ่อยู่ในรัฐกันตัง จังหวัดนราธิวาส ภายในประเทศ เขมรได้เปลี่ยนแปลงชื่อมาหลายครั้ง โดยเคยเรียกว่า กรุงชุมโพน ระยำ ประจวบ สุรนารี และกรุงโขมง แต่ชื่อเขมรจะเป็นชื่อที่ใช้มากที่สุด มีความหมายว่า “แผ่นดินที่แห่งความรุ่งเรือง” และเป็นเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ของชาวมุสลิมในภูมิภาคใต้

ประวัติศาสตร์ของเขมร

เขมรมีประวัติศาสตร์ยาวนาน ซึ่งเริ่มต้นเมื่อศตวรรษที่ 9 ตามคำบอกเล่าของพ่อขุนรามคำแหง ผู้ก่อตั้งอาณาจักรรามเกียรติ์ ซึ่งเป็นอาณาจักรใหญ่แห่งมุสลิมในภูมิภาคใต้ ในศตวรรษที่ 14-15 เขมรเคยเป็นที่รู้จักให้กับหมู่ชาวบนแปลงไร่ในภูมิภาคใต้เป็นอย่างมาก เนื่องจากเขมรเป็นจุดเชื่อมต่อของเส้นทางการค้าที่สำคัญในตอนนั้น ต่อมาในศตวรรษที่ 16 เขมรได้รับการสนับสนุนจากอาณาจักรสุโขทัย ทำให้เขมรเป็นตัวกลางของการค้าระหว่างจีน – อินเดีย และบริเวณประมาณทิศตะวันออกของอาณาจักรสุโขทัย

ในยุครัชกาลราตรี ช่วงที่ 5-6 (พ.ศ. 1000-1200) เขมรได้รับการพัฒนาและบูรณะพร้อมกับส่งเสริมการค้า โดยเฉพาะการค้าเครื่องจีน ตลอดจนการค้าผ้าทอและคอมทั้งจากอินเดีย ประจำปลายประเทศเขมรเอเชียใต้ ซึ่งทำให้เขมรมีชื่อเสียงเป็นรายชื่อในแผนผังการค้าของโบราณยุคเมเจอร์ไรอันทรงอิทธิพลมากมาย

ชื่อว่าเขมรหรือโขมง

ชื่อเขมรหรือ “Kedah” มาจากภาษาศาสนาพุทธในบริเวณใกล้เคียง โดยพวกมัลายู และชื่อโขมงมาจากคำว่า “มีรัฐบาล” อันเป็นความหมายของชาวมุสลิมในสมัยเดิม แม้ว่าชื่อเขมรจะใช้มากที่สุด แต่ชาวเขมรก็เคยใช้ชื่ออื่น ๆ ในอดีตเช่นเมืองกรุงชุมโพน สมัยกรุงโขมง ได้กล่าวไว้ในคำร้องของโบราณกรรมมาเป็นเพลงเหมือนหลายๆ เพลงไทยก่อนหน้า

ที่มาของชื่อเขมร

ชื่อเขมรเริ่มใช้ตั้งแต่สมัยราชวงศ์อยุธยา ในนามของแผ่นดินที่อยู่ใต้ประเทศไทยและมาเลเซีย ชื่อนี้ชัดเจนขึ้นในสมัยราชวงศ์จักรี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และได้รับความร่ำรวยจากการค้า ในช่วงเวลานี้เขมรเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญในการค้าระหว่างทวีปเอเชีย ทั้งจากฝั่งตะวันออกและตะวันตก

เขมรในปัจจุบัน

ปัจจุบันเขมรเป็นส่วนหนึ่งของประเทศมาเลเซีย และเป็นเมืองที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ด้วยการพัฒนาประเทศในกระบวนการทางเศรษฐกิจ ชาวเขมรในปัจจุบันเป็นคนมุสลิมและพูดภาษาแมลายู

ทำไมภูมิภาคใต้ถึงมีชื่อว่าเขมร?

เขมรเป็นพื้นที่ชาวมุสลิมอยู่ในปัจจุบันที่อยู่ในพื้นที่ภูมิภาคใต้ไทยตามที่ได้กล่าวไปแล้ว ชื่อว่าเขมรมีการประยุกต์ใช้โดยชาวมุสลิมในสมัยเดิมเป็นเวลานาน และถือว่ามีความหมายทางประวัติศาสตร์ ชื่อนี้มีส่วนเป็นตัวเอกลักษณ์ของพื้นที่ภูมิภาคใต้ในหลายๆ ด้าน เช่น ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และศิลปวัฒนธรรม

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

1. เขมรอยู่ในประเทศอะไร?

เขมรมาตั้งแต่สมัยโบราณ ก่อนที่จะถูกสื่อสารสมัยใหม่แบ่งเป็นพื้นที่ของประเทศมาเลเซียและประเทศไทยในปัจจุบัน

2. เขมรเป็นอาณาจักรอะไรเมื่อก่อตั้ง?

เขมรเป็นอาณาจักรใหญ่แห่งมุสลิม ซึ่งเป็นที่รู้จักให้เป็นชื่อในตำนานและตำนานของศาสนาพุทธในบริเวณใกล้เคียง

3. เขมรเคยมีชื่อว่าอย่างอื่นก่อนหน้านี้ไหม?

ใช่ ชื่อก่อนหน้าเขมรเป็นกรุงโขมง กรุงพิมาย ระยำ บ้านชวาผล สุรนารี กรุงชุมโพน เป็นต้น

4. ที่มาของชื่อเขมรคืออะไร?

คำว่าเขมรมาจากศาสนาพุทธในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งเชื่อว่าเป็นภาษาก้องอายุ และมีความหมายว่า “ถนนจราจรโล่ง”

5. เขมรเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญในการค้าในตอนนี้ไหม?

เขมรยังคงเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญในการค้าในภูมิภาคใต้ โดยเฉพาะเมืองโต๊ะกำแพงซึ่งเป็นชั้นใหญ่ที่สุดและคนเคยยิ่งกว่าด้วยการขนส่งเรื่องของ

6. เขมรเป็นเมืองท่องเที่ยวไหม?

เขมรได้รับการพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย เช่น แหลมพระตำหนัก วัดเกตเทพฃธา ฯลฯ

7. เขมรมีอะไรน่าสนใจ?

เขมรมีประวัติศาสตร์ยาวนานและเป็นเจ้าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาถิ่นซึ่งทำให้มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายสำหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์ อีกทั้งเขมรยังเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญของการค้าในภูมิภาคใต้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในเรื่องการท่องเที่ยวของพื้นที่ดังกล่าว

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button