Q&A

Active Learning คืออะไร? หลักการและวิธีการใช้งานที่ได้ผล

Active Learning คืออะไร? หลักการและวิธีการใช้งานที่ได้ผล

Active Learning หมายถึงการเรียนรู้แบบเชิงกิจกรรม หรือเรียกอีกอย่างว่า “Learning by Doing” ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจและเก็บรวบรวมความรู้แบบ “จดจำยาก” ด้วยวิธีการที่ผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ โดยจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันและคิดสูตรเพื่อคำนวณผลลัพธ์ จนกระทั่งสรุปไปสู่การสร้างแนวคิดที่แท้จริง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่จะพานักเรียนไปสู่ความเข้าใจทางสัมพันธ์การเทียบโอกาสระหว่างเนื้อหาการเรียนรู้กับโลกจริง

หลักการของ Active Learning

หลักการของ Active Learning ที่สำคัญคือการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะต้องทำการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การวิจารณ์ และการเข้าใจสิ่งต่างๆ รวมถึงการแก้ปัญหา เพื่อช่วยให้นักเรียนได้ประโยชน์จากเนื้อหาการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่

สำหรับครู หรือผู้สอน มาตรฐานการสอนจะต้องเป็นการช่วยนักเรียนให้เกี่ยวข้องมากขึ้นกับกระบวนการการเรียนรู้ และการส่งเสริมให้นักเรียนมีความเข้าใจต่อเนื้อหาการเรียนรู้ได้คุ้นเคยขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผลการเรียนรู้มีผลอย่างมากขึ้น

วิธีการใช้งาน Active Learning

Active Learning เป็นเครื่องมือที่ช่วยผู้เรียนได้เข้าใจเนื้อหาการเรียนรู้ได้อย่างมากขึ้น ดังนั้นการใช้งาน Active Learning ต้องใช้เป็นการเติบโตลงตัวสำหรับผู้เรียนแต่ละคน โดยการปรับปรุงกระบวนการการเรียนรู้เพื่อเข้ากับรูปแบบของนักเรียนแต่ละคน

1. Discussion Groups

การสร้างกลุ่มพูดคุยเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีโอกาสพูดคุยกับกันและกันในหัวข้อการเรียนรู้

2. Collaborative Learning

การสร้างการเรียนรู้แบบกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน

3. Problem-based Learning

การสร้างสถานการณ์ปัญหาโดยใช้งานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยนักเรียนในด้านความคิดสร้างสรรค์

4. Project-based Learning

การใช้โครงการโดยให้ผู้เรียนทำการสำรวจ วิเคราะห์ และ ประเมินผลลัพธ์การทำงานของโครงการ

FAQ

Q1. การเรียนรู้แบบ Active Learning มีข้อได้เปรียบและข้อเสียอย่างไร?

A. ข้อได้เปรียบของ Active Learning คือ ช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา มีประสิทธิภาพต่อการต่อยอดและพัฒนาทักษะของผู้เรียน และผลลัพธ์การเรียนรู้มีคุณภาพสูง ส่วนข้อเสียของ Active Learning คือ ทางสถาบันการศึกษาอาจจะต้องใช้งบประมาณสูงขึ้นเนื่องจากจะต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

Q2. การปฏิบัติตาม Active learning เป็นการทำงานเมื่อไหร่?

A. Active Learning เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนมีการเปิดโอกาสการเรียนรู้ด้วยตนเอง คำแนะนำคือสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการทำงานและเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่

Q3. เทคนิคอะไรบ้างที่สามารถใช้ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning?

A. นำเสนอภาพเคลื่อนไหวให้เป็นแทนการนำเสนอข้อมูล เช่น การวาดภาพประกอบเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น การใช้เกมหรือภาพยนต์ฝึกหัดฝึกปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning และกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

Q4. การเรียนรู้แบบ Active Learning เหมาะสำหรับผู้เรียนในกลุ่มอายุไหน?

A. การเรียนรู้แบบ Active Learning เหมาะสำหรับผู้เรียนทุกระดับอายุ โดยเฉพาะผู้เรียนที่มีความสนใจและต้องการเข้าใกล้กับสิ่งที่เรียนรู้เป็นอย่างมาก

Xavier Diaz

Mon City - Thắp sáng tương lai đây là một thành phố thu nhỏ hiện đại với không gian sống chất lượng cùng các tiện ích cao cấp sẽ là nơi an cư lý tưởng cho mọi gia đình. #moncity #thapsangtuonglai #thanhphomoncity Thông tin liên hệ: Website: https://moncity.vn/ Mail: info.moncity.vn@gmail.com Phone: 0966 639 669 Address: Số 9 ngõ 29 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button