ผจญภัยกับกลุ่มยูชาที่ถูกแย่งความสนใจทำซากบ้าน ตอนที่ 7

ผจญภัยกับกลุ่มยูชาที่ถูกแย่งความสนใจทำซากบ้าน ตอนที่ 7

ในตอนที่ 7 ของการผจญภัยกับกลุ่มยูชาที่ถูกแย่งความสนใจทำซากบ้าน เราได้เห็นถึงความสำคัญของการรักษาธรรมชาติและความสามารถในการดำเนินชีวิตของชุมชน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการปฏิวัติและวิกฤติทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ

การเดินทางของกลุ่มยูชาที่ถูกแย่งความสนใจในตอนที่แล้วนั้น นำเราสู่เมือง Kachin ที่มีการประกาศอิทธิพลของศาสนาฟื้นฟูในพื้นที่ ทำให้มีการสร้างวัดเป็นจำนวนมากและมีการจัดงานนอกวัดมากมาย เช่น งานจัดเลี้ยงผู้นำศาสนา งานแข่งขันต่างๆ และงานต่างที่เกี่ยวข้องกับศาสนา

เมื่อกลุ่มยูชาเดินทางเข้าสู่เมือง Kachin แล้วพวกเขาได้พบกับมิถุนายนที่ร้อนจัด ซึ่งเป็นฤดูฝนเฉพาะของภาคเหนือของประเทศพม่า ทำให้เขาต้องหาที่พักอยู่ในหน้าฝนสะดวก เพราะการเดินทางในท้องถนนบนทุ่งนาอาจไม่สะดวก พวกเขาได้เดินทางไปถึงหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ตลอดตัวเมือง

การพบกับวิกฤติอุทกภัย

เมื่อกลุ่มยูชาเดินทางผ่านหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ตลอดตัวเมืองแล้วพวกเขาได้เปิดเผยว่าในท้องถนนบ้านเหล่านี้เต็มไปด้วยมูลฝอยและขยะ ทำให้การเดินทางของพวกเขาสะดวกมากขึ้นบ้าง แต่เมื่อพวกเขามาถึงฝ่ายภาคเหนือของแม่น้ำ Irrawaddy พวกเขาได้พบกับวิกฤติอุทกภัย

พวกเขาถูกทุ่งน้ำต้องขังไว้จนกว่าน้ำจะลดลง แต่ว่าภูมิทัศน์ของเขตนี้เป็นจุดสำคัญที่สำคัญที่แตกร้าวระหว่างผู้คนและธรรมชาติ เมื่อระบบน้ำทั้งหมดเปลี่ยนแปลงและมีการใช้น้ำจากแม่น้ำและลำธารในการเลี้ยงชีพของประชากรในพื้นที่ ได้เริ่มแสดงความไม่สมดุลขึ้น

การประกอบอาหารของชุมชน

ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติทางธรรมชาติหรือการีดกันการผลักดัน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ทั่วโลกนั้น มักมีผลกระทบที่น่าเกรงขามต่อลำดับชีวิตของชุมชน แต่ก็มีกลุ่มคนที่พยายามสร้างสรรค์และมุ่งหวังที่จะให้ชุมชนของพวกเขาเจริญรุ่งเรืองเพื่อความอยู่รอดในภายหลัง

ชุมชนในฝ่ายภาคเหนือของพม่านี้เป็นภูมิปัญญาของการประกอบอาหาร มีการอาศัยการเก็บเกี่ยวผลไม้และผักสดจากป่าในการเตรียมอาหาร เช่น ผักกูดคั่วกับกระเทียม และต้นไผ่เล็กๆ ที่มีเนื้ออ่อนๆ ในการทำกระบะสุกของไก่ และผลไม้และมะพร้าวในการร้องเพลงอาหารเมื่อเข้าห้องครัวกับกลุ่มของพวกเขา

ความสำคัญของการรักษาธรรมชาติ

เมื่อมีการประกาศตัวของศาสนาฟื้นฟูในพื้นที่ชนบท มักจะมีการจัดงานนอกวัดสม่ำเสมอ ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้อย่างมากขึ้นพร้อมกับความต้องการของประชากรในพื้นที่ แต่กลุ่มยูชานี้ได้เข้าใจถึงความสำคัญของการรักษาธรรมชาติ และมุ่งหวังที่จะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาธรรมชาติในตัววิถีชีวิตของพวกเขา

FAQs

1. กลุ่มยูชาเดินทางไปทางไหนในตอนที่ 7?

– กลุ่มยูชาเดินทางไปยังเมือง Kachin ในพม่า

2. ความจำเป็นของการรักษาธรรมชาติต่อชุมชนมีอะไรบ้าง?

– การรักษาธรรมชาติสามารถช่วยป้องกันการเกิดวิกฤติจากภัยธรรมชาติได้ และช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชากรในพื้นที่

3. วิกฤติทางธรรมชาติที่ผู้คนถูกพบในตอนที่ 7 คืออะไร?

– วิกฤติอุทกภัยที่พวกเขาพบในฝ่ายภาคเหนือของแม่น้ำ Irrawaddy

4. การเดินทางของกลุ่มยูชาในตอนที่ 7 เป็นอย่างไร?

– การเดินทางของพวกเขาเป็นการเดินทางทางถนนบนทุ่งนา และร่วมกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการเลี้ยงชีพ

5. ความสำคัญของการประกอบอาหารในท้องถนนของชุมชนมีอะไรบ้าง?

– การประกอบอาหารนั้นเป็นภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชน และเป็นตำนานเก่าที่ถูกสืบต่อกันมาประการนานในพื้นที่นี้.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button