CDS คือ โรคอะไร? พื้นฐานและสาเหตุของโรค

CDS คือ โรคอะไร? พื้นฐานและสาเหตุของโรค

โรค CDS (Cognitive Decline Syndrome) คือ โรคเบื้องต้นที่เกิดจากการเสื่อมสมอง เป็นอาการที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ โดยอาการหลักๆ คือ การเสื่อมสมรสมาสเตอร์ของระบบประสาทที่ทำให้ความคิดเห็น เหนี่ยวนำ เชื่อเชิง ประสาทสัมผัส รวมถึงการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ช้าลง

หากไม่ได้รักษา CDS ทั้งช่วงเวลา อาการที่เกี่ยวกับสมองจะเริ่มแย่ลงไปเรื่อยๆ และจะทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะสมองเสื่อมที่ในระยะยาวได้

สาเหตุของโรค CDS

การพัฒนาโรค CDS นั้นเกิดจากผสมผสานระหว่างพันธุกรรมและสภาวะประจำชีวิต ส่วนมากเกิดกับผู้สูงอายุที่มีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น

– มีประวัติความเสี่ยงสูงกับโรคทางพันธุกรรม เช่น โรคพาร์กินสัน
– อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสมอง เช่น หลอดเลือดสมองหยดเหงื่อ
– ปัจจัยการสูบบุหรี่ โดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่เป็นเวลานาน
– ปัจจัยสุขภาพทั่วไป เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจขาดเลือด

อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ ก็ยังทำให้เพิ่มโอกาสที่จะเกิดโรค CDS ได้

ผลของโรค CDS

ผู้ป่วยที่เป็น CDS จะทำให้ภาวะสมองเสื่อมและภาวะสมองเสื่อมต่อไป ซึ่งจะผลักดันปัญหาด้านร่างกายและสุขภาพใจของผู้ป่วย

ปัญหาที่พบได้บ่อย ๆ ประกอบด้วย

– การลืมของผู้ป่วยเริ่มมีอาการแย่ลง
– ไม่สามารถจดจำสิ่งต่าง ๆ ได้
– การมีอารมณ์ผิดปกติหรือเหนื่อยล้าได้ง่ายขึ้น

ปัญหาด้านร่างกาย

ผู้ป่วยที่เป็น CDS สามารถมีประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวอย่างช้าลงจนถึงจุดที่ต้องใช้รถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยเดิน เป็นต้น

ปัญหาด้านสุขภาพใจ

ผู้ป่วยที่เป็น CDS ก็อาจช่วยให้ท่านรู้สึกเศร้าหรือมีอารมณ์ผิดปกติเช่นกัน

การรักษา CDS

บุคลากรทางการแพทย์จะช่วยให้ผู้ป่วยหายขาดอาการ CDS โดยกำหนดระยะเวลาในการรักษา ระยะเวลานี้สามารถขยายเติมเต็มได้ในกรณีที่ไม่ได้เป็นโรคที่ร้ายแรง ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของโรคและความคืบหน้าในการเกิดขึ้น แต่ช่วงที่แนะนำจะอยู่ในช่วง 6-12 เดือน เพื่อให้ประโยชน์ในการกำจัดและป้องกันการก่อตัวขึ้นซ้ำ

การป้องกัน CDS

การป้องกัน CDS เป็นเรื่องที่ควรคำนึงถึงตั้งแต่วัยก่อนหน้า หากท่านต้องการป้องกันโรค CDS นั่นเอง ประเมินตนเองว่าแต่ละปัจจัยนี้มีผลอย่างไรต่อสุขภาพทั้งกายและสมอง ดังนั้นควรคำนึงถึงดัชนีมวลกายที่ว่าอัตราสูงกว่า 25 จะมีผลเสียต่อฟังก์ชันสมอง รวมถึงการออกกำลังกายสม่ำเสมอ การกินอาหารที่เหมาะสมและการนอนหลับที่เพียงพอ

FAQs

1. โรค CDS สามารถหายได้หรือไม่?

ไม่มีการรักษา CDS ให้หายเมื่อเสียใจ แต่การรักษาที่พอลงมือทันที อาจทำให้อาการไม่จะแย่ลงเร็วเกินไป และสามารถคืบหน้าในระยะยาวได้

2. ผู้ที่ไม่ได้แสดงอาการของ CDS ยังมีโอกาสเป็นโรคได้ไหม

ใช่ การเป็น CDS นั้นเป็นเรื่องที่รักษาไม่ได้ยาก แต่ควรระมัดระวังจากการยอมรับสภาพของสุขภาพของท่านและการดูแลรักษาสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ

3. วิธีการเตรียมตัวเพื่อรับการวินิจฉัย CDS

อย่างชัดเจนที่สุดคือการปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจเช็คระดับความเสี่ยงของโรค วินิจฉัยโรค CDS นั้นอาจต้องใช้ระยะเวลามากและต้องใช้เทคนิคในการวินิจฉัยอาการของโรคแบบอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

4. มีอาการของ CDS ผู้ป่วยจะมีหมอนเพิ่มเติมหรือต้องอยู่ในสถานพยาบาลไหม

นั่นขึ้นกับระดับความรุนแรงของโรคแต่ไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลจากคนที่เป็นเวชากรรมผู้เชี่ยวชาญสูงสุดด้วยการลดความเครียดและความวิตกกังวล รวมถึงการรักษาโรคร่วมอื่นๆที่เป็นตัวเสริมการฟื้นฟูของสมอง แต่บางครั้ง บางภาวะที่เป็น CDS เป็นโรคที่รุนแรงที่สุด \end{thai}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button