การ เขียน ประวัติ ผู้ เสีย ชีวิต: วิธีการทำให้อธิบายได้ชัดเจน

ประวัติผู้เสียชีวิตเป็นเอกสารที่นำเสนอและบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉะนั้น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปรู้จักผู้เสียชีวิตดังกล่าวและเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแบบเป็นรายละเอียด นอกจากนี้ การเขียนประวัติผู้เสียชีวิตยังเป็นวิธีการเก็บข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงและค้นหาการตอบสนองสำหรับคำถามในอนาคต ในบทความนี้จะทำการอธิบายวิธีการเขียนประวัติผู้เสียชีวิตให้อธิบายได้อย่างชัดเจน

1. บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตของคน
การเขียนประวัติผู้เสียชีวิตต้องเป็นการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตและพฤติกรรมของผู้เสียชีวิต ซึ่งสามารถทำได้โดยการเรียบเรียงเนื้อหาต่างๆตามลำดับเวลาและเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

– ชื่อ – สกุล และวันเกิดของผู้เสียชีวิต
– รายละเอียดของสถานะสมรส (ถ้ามี)
– ประวัติการทำงาน และอาชีพของผู้เสียชีวิต
– ครอบครัวและเกี่ยวเนื่องกับคนที่เสียชีวิต
– ที่อยู่ปัจจุบันและก่อนหน้าการเสียชีวิต
– การรักษาเมื่อเกิดโรคหรืออุบัติเหตุ
– วันที่ตายและสถานที่ตาย
– สาเหตุของการตาย
– การจัดการงานศพ

2. เลือกข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคล
เลือกข้อมูลสำคัญและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิต เนื่องจากประวัติผู้เสียชีวิตเป็นเอกสารที่จะอธิบายถึงชีวิตและคุณค่าของคนที่เราประทับใจ ข้อมูลที่เลือกต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ข้อมูลต้องไม่กระทบในเรื่องการเมือง ศาสนา และวัฒนธรรม

3. เลือกประเภทของการเขียนประวัติผู้เสียชีวิต
มีสองประเภทหลักของประวัติผู้เสียชีวิต ได้แก่ ชนิดที่เกี่ยวกับสังคมและประวัติครอบครัว และประวัติทางการศึกษาและอาชีพ การเลือกประเภทเหล่านี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ต้องการจะอธิบายและประวัติความเป็นตัวของผู้เสียชีวิต

4. จัดเนื้อหาให้อยู่ในลำดับเวลา
จัดเนื้อหาให้อยู่ในลำดับเวลาเพื่อให้เข้าใจและชัดเจน และหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่เป็นคู่กรณี

5. ใช้ภาษาที่กว้างขวาง
การเขียนประวัติผู้เสียชีวิตต้องใช้ภาษาที่กว้างขวางเพื่อให้เป็นที่เข้าใจได้สำหรับมวลชน แต่ทว่าไม่ควรใช้คำกริยาที่เป็นคำที่ไม่เหมาะสมรวมถึงแสดงความสามารถที่ผู้เสียชีวิตไม่เคยสามารถทำได้เช่น “เขาได้รับเชิญเข้าร่วมงานโดยไม่มีงาน“, “เขาได้รั่วไหลความลับ“ ซึ่งภาษาเหล่านี้จะทำให้ผู้อ่านรู้สึกไม่สะดวกในการอ่านและเข้าใจเนื้อหาได้

6. ไม่เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่จำเป็น
การเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่จำเป็นเป็นความเสียดายในการเขียนประวัติผู้เสียชีวิต ที่สำคัญคือการนำเสนอข้อมูลที่มีประโยชน์และสามารถจำได้ง่ายๆ

7. ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญ
หากไม่มั่นใจว่าคุณสามารถเขียนประวัติผู้เสียชีวิตได้อย่างถูกต้อง คุณสามารถติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคำแนะนำและคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนประวัติผู้เสียชีวิต

คำถามที่พบบ่อย

1. ต้องเรียงเนื้อหาในประวัติผู้เสียชีวิตแบบไหน
การเรียงลำดับเนื้อหาในประวัติผู้เสียชีวิตจะต้องเรียงลำดับเหมาะสมเพื่อให้ผู้อ่านอ่านและเข้าใจได้ง่าย ลำดับเนื้อหาที่เหมาะสมคือ ชื่อ – สกุล ของผู้เสียชีวิต เวลาถูกเกิด วันที่ตายและสถานที่ตาย สาเหตุของการเสียชีวิต สถานะการทำงานและการศึกษา ครอบครัวและเกี่ยวเนื่องกับคนที่เสียชีวิต การจัดการงานศพและอื่นๆ

2. สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อเขียนประวัติผู้เสียชีวิต
ไม่ควรใช้คำกริยาที่ไม่เหมาะสมและหรูหรา และไม่ควรเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่จำเป็น

3. ประวัติของผู้เสียชีวิตจะต้องถูกต้องอย่างไร
ประวัติผู้เสียชีวิตจะต้องถูกต้องด้วยการใช้ข้อมูลที่แน่นอน ไม่ใช้ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องและการเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญคือการใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญ

4. ควรหาข้อมูลในประวัติอย่างไร
การหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติผู้เสียชีวิตสามารถทำได้โดยการพูดคุยกับสมาชิกในครอบครัว ติดต่อกับเพื่อนร่วมงาน หรือวิชาจิตวิทยาความตายและันตร์ศิลป์ นอกจากนี้ สื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook, Twitter และ LinkedIn ยังเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการหาข้อมูล

การเขียนประวัติผู้เสียชีวิตเป็นเรื่องหนึ่งที่ใช้งานได้และจำเป็น เพื่อให้คนที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตรู้จักกับเขาได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยการเตรียมตัวก่อนการเขียนการบันทึก และความจำเป็นในการเลือกข้อมูลที่สำคัญและภาษาที่สิ่งให้ความเข้าใจเป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้การเขียนประวัติผู้เสียชีวิตยืนยาวได้อย่างสำเร็จด้วยความมั่นคงและความเหมาะสม.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button