ชื่อ คน โกง: การประพฤติที่ไม่เหมาะสมของบุคคลนั้น

ชื่อ คน โกง: การประพฤติที่ไม่เหมาะสมของบุคคลนั้น

การเป็นคนโกงหมายความว่าเป็นคนที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมหรือวิธีการไม่เหมาะสมเพื่อเอาเปรียบในการคุยหรือการกระทำต่างๆ เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ส่วนตน แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมและอาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อทั้งบุคคลและสังคม ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงการประพฤติที่ไม่เหมาะสมที่คนโกงมักจะเอาเปรียบไปใช้กับผู้อื่น รวมถึงผลกระทบของการโกงต่อสังคมอีกด้วย

การประพฤติที่ไม่เหมาะสมของคนโกง

คนโกงมักจะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อผู้อื่น ซึ่งสามารถแยกได้ตาม 4 ด้านดังต่อไปนี้

1. การพูดต่อผู้อื่น

คนโกงมักจะใช้วลีและคำพูดที่ไม่เหมาะสม เช่นการปกปิดข้อมูล หรือการหลอกลวงที่ไม่ได้ผลต่อความเชื่อถือของผู้อื่น โดยที่ไม่จำเป็นต้องปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น นอกจากนี้คนโกงยังมักจะใช้ชู้สาว หรือการดูถูกผู้อื่นเป็นที่สอง เพื่อให้ได้เอาเปรียบต่อผู้อื่น

2. การกระทำต่อผู้อื่น

ลักษณะการกระทำต่อผู้อื่นของคนโกงจะมีความเจ็บปวด ความกลัว หรือความไม่พอใจต่อผู้อื่น

3. การประพฤติต่อตนเอง

คนโกงมักจะมีการทำซ้ำซ้อนกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม ส่วนหนึ่งเพื่อให้ได้ความอารมณ์ดี หรือความรู้สึกชั่วคราวเท่านั้น

4. การเป็นผู้ถูกโกง

ถ้าคุณเคยไปยังร้านค้าแล้วพบว่าได้รับสินค้าที่มีเอกลักษณ์ที่ไม่ตรงกับสินค้าจริง หรือได้รับการโกงไปด้วยราคาที่สูงกว่าราคาจริง แล้วคุณอาจจะรู้สึกไม่ประทับใจ หรือไม่อยากกลับไปใช้บริการอีกเพราะรู้สึกว่าได้รับความเสียหายจากการโกง ในกรณีนี้คุณควรที่จะระบุให้เจ้าของร้านหรือการค้ารู้ว่าสิ่งที่ผู้บริโภคได้รับไม่ตรงกับสินค้าจริง อย่างไรก็ตาม ไม่ควรลงมือใด้ยิงมิดชิง หรือใช้ช่องโหว่ในระบบเพื่อเอาเปรียบต่อผู้อื่น

ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการโกง

โดยทั่วไปแล้ว การโกงส่งผลเสียต่อตนเองและสังคมได้ดังนี้

1. การสูญเสียความไว้วางใจ

การโกงหรือการหลอกลวงอาจเป็นเหตุให้คนอื่นไม่อยู่ร่วมกับเรา และไม่ไว้ใจต่อเราอีกต่อไป ซึ่งสามารถทำให้เรามีแต่งตัวของคนโกง

2. การเสียความน่าเชื่อถือ

การใช้เล่ห์เหลี่ยมหรือการโกงส่งผลให้เราไม่น่าเชื่อถือและไม่แน่วแน่ว่าสามารถสร้างความเชื่อถือของตัวเองเพิ่มขึ้นได้

3. การสูญเสียชื่อเสียง

การโกงหรือการหลอกลวงผ่านมานานมากกว่าเอาเปรียบที่เหมาะสม และในบางกรณีอาจจะผ่านมาตามประวัติก่อนหน้านั้น ทำให้เราไม่ได้รับการยอมรับจากคนในสังคม

4. การถูกจับและตัดสินใจในการลงโทษ

ถ้าเป็นเรื่องการประพฤติที่ผิดกฎหมาย และถูกตัดสินใจเป็นผู้โกง ก็อาจจะได้รับการลงโทษและการกระทำนี้สามารถส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือและอนุญาตให้ภาพลักษณ์นั้นเป็นระเบียบในสังคม

แต่ล่ะศึกษาและส่งเสริมจากสังคม

การถูกโกงนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้น แต่มีการเกิดขึ้นอยู่เสมอในทุกวงการ การเรียนรู้และส่งเสริมจากสังคมสามารถช่วยให้เราป้องกันการโกงได้ไว้ดังนี้

1. ส่งเสริมความโปร่งใส

การควบคุมการใช้เงินและการทำธุรกรรมให้โปร่งใส ได้อำนาจจากบุคคลถ่ายทอดประสบการณ์สู่สังคม ทำให้ส่วนของผู้ที่อธิบายเกี่ยวกับการโกงเข้าไปในระบบของบริษัท โดยไม่มีผลกระทบต่อบริษัท

2. ส่วนประสานงานและการสังเกต

การส่งเสริมการประสานงานและการสังเกตการณ์ที่ดีกันดี สามารถช่วยเหลือในการควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยประสานงานและป้องกันการโกงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การส่งเสริมการศึกษา

การศึกษาเกี่ยวกับการโกงเพื่อบนคู่ความเข้าใจและสื่อสารการโกง สามารถช่วยทำให้ผู้ที่รู้สึกว่าจะได้รับการโกงไม่เข้าใจว่าเกิดขึ้นไปแล้ว และในบางกรณีอาจขัดแย้งกับความเชื่อที่ไม่เหมาะสม

คำถามที่พบบ่อย

1. การโกงมีผลกระทบอย่างไรต่อผู้ที่ถูกโกง?

การโกงอาจจะเป็นเหตุให้ผู้ที่ถูกโกงไม่มีความไว้วางใจต่อบุคคลอื่น และอาจจะเสียค่าเช่าหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ต้องใช้ในการชดเชยที่จะได้รับ

2. การป้องกันการโกงจะทำได้ไหม?

การป้องกันการโกงนั้นจะลงมือกับการเข้าใจเรื่องด้านการใช้เงินและการทำธุรกรรม ส่วนความคิดเชิงบวกหรือการหลีกเลี่ยงการพบเจอเหตุการณ์ที่ต้องการต้องอยู่ในการกระติกแต่งมื้อย่างมากและต้องปฏิบัตินอย่างรักษาสิ่งแวดล้อม

3. คนโกงจะมีคนอย่างไรบ้าง?

คนโกงสามารถมีทักษะและศักยภาพในการใช้วิธีการโกงและการรักษาตัวไว้ได้ด้วย นอกจากนี้ คนโกงยังมักจะไม่ได้รับการยอมรับในสังคมและมีความรู้สึกเกียวกับหลักการของความเป็นอยู่ด้วย

4. ต้องการตั้งใจจะประพฤติตัวโยงเมื่อเป็นผู้โกงแล้ว ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่?

การเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมในขณะที่เป็นผู้โกงจะเป็นเรื่องที่ลำบาก และอาจจะต้องใช้เวลานานๆ โดยอย่างน้อยจะต้องใช้ระยะเวลาหลายเดือนหรือปีที่จะเปลี่ยนแปลงแต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยประทับใจจากการปฏิบัติตามการหลีกหนี้หรือการพึ่งพาผู้อื่น

5. ควรทำอย่างไรหากสังคมมีคนโกงและการโกงนั้นไม่ได้รับการพอประเมิน?

ถ้ามีคนโกงมากเกินไปและบุคลากรไม่สามารถผลักดันหรือสังเกตการณ์อย่างแน่นอนได้อย่างต่อเนื่อง คุณต้องเริ่มต้นจากการคุยความกับคนอื่นๆ เพื่อกำชับความเสียหายและพยายามจะหลีกเลี่ยงการเกิดเหตุการณ์นี้จากอีกอนาคตให้ได้

สรุป

การดำเนินการที่ไม่เหมาะสมเพื่อเอาเปรียบในการคุยหรือการกระทำต่างๆ อาจเป็นการโกงทางจิตวิทยาที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อบุคคลและสังคม การเรียนรู้และส่งเสริมการดำเนินการในการป้องกันการโกงต้องช่วยให้เราสามารถใช้อำนาจของตนเองในการป้องกันการโกงและช่วยส่งเสริมให้

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button