สกิปและโลเฟอร์ ตอนที่ 3: การต่อสู้กับแรงจูงใจ

สวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่าน ขอบคุณที่ติดตามรายการสกิปและโลเฟอร์ ตอนที่ 3 กันอีกครั้งค่ะ ในตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของสกิปและโลเฟอร์ โดยเน้นไปที่ภาคพื้นฐานแล้ว ในวันนี้เราจะพูดถึงช่วงท้ายๆของการทำงานของสกิปและโลเฟอร์ที่สำคัญที่สุด ก็คือการต่อสู้กับแรงจูงใจ

การต่อสู้กับแรงจูงใจในการทำงาน

แรงจูงใจเป็นอย่างหนึ่งที่ช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจในการทำงาน ซึ่งมีอิทธิพลต่อเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นในงานต่างๆ ที่ต้องทำ จะเป็นการผลักดันที่จะทำให้เราต้องการทำงานต่อไปในแต่ละวัน แต่อย่างไรก็ดี ความจริงคือ แรงจูงใจนั้นไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาเสมอไป บางครั้งเราอาจจะมีวันที่ไม่อยากทำงาน หรือไม่ได้รับผลตอบแทนที่ดีตามความคาดหวัง เหตุผลอาจเกิดจากสถานการณ์ต่างๆ หรืออาจเป็นเพราะไม่มีแรงบันดาลใจ ดังนั้นการดูแลแรงจูงใจเป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ สำหรับการทำงานในรูปแบบของสกิปและโลเฟอร์

วิธีการต่อสู้กับแรงจูงใจในการทำงาน

1. กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน

การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนช่วยให้โปรแกรมของเรามีทิศทางและยังช่วยให้เราเข้าใจว่าเราต้องการอะไรจริงๆ เพื่อมอบแรงจูงใจในการทำงาน และให้ตัวเองมีเป้าหมายแน่ชัดว่าต้องทำงานอย่างไรที่จะสามารถสำเร็จมาได้

2. แบ่งงานเป็นส่วนๆ

การแบ่งงานเป็นส่วนๆช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนการทำงานได้อย่างถูกต้องและสามารถรับรู้เป้าหมายของโปรแกรมได้อย่างชัดเจนขึ้น

3. พัฒนาทักษะใหม่ ๆ

พัฒนาทักษะใหม่ ๆ และสมัครเรียนรับรู้ว่ามีวิชาใดที่ช่วยเกี่ยวกับงานของเรา โดยเฉพาะเมื่อมีปัญหาในการทำงาน ทักษะใหม่สามารถช่วยเราอย่างมากในการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน เพราะเรามีความมั่นใจในการทำงานเมื่อเรามีความรู้ความสามารถที่จะบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. การชิงเวลา

การจัดเวลาให้เหมาะสมต่อการทำงานช่วยให้เรามีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถมีเวลาในการทำงานมากขึ้น และสามารถกำหนดเป้าหมายทั้งระยะสั้น และระยะยาวเพื่อการบริหารจัดการเวลาให้เหมาะสมกับสภาพภูมิคุ้มกันของคน

5. การสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมให้กับการทำงาน

การสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมให้อยู่ในที่ต่างๆเช่นสถานที่ทำงาน อากาศภายนอก และการกินอาหาร เป็นสิ่งที่ช่วยให้เราทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมสามารถช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการทำงานได้อย่างมาก ๆ

FAQs

1. การยืนยันความสำเร็จของการต่อสู้กับแรงจูงใจในการทำงานเป็นอย่างไร?

การตรวจสอบการต่อสู้กับแรงจูงใจในการทำงานสามารถทำได้โดยลองดูในเรื่องของโปรแกรมที่เราได้พัฒนาขึ้น และตัวเองว่าเราก็ถูกแรงจูงใจเพียงเท่าไหร่ และในบางครั้งก็มีการตรวจสอบว่าเราต้องการที่จะใช้แรงจูงใจในการทำงานเหล่านี้หรือไม่

2. การจัดการแรงจูงใจในการทำงานสามารถทำได้อย่างไร หากเราไม่มีเวลาอยู่กับตัวเองสำหรับการดูแลดูแลแรงจูงใจของเราเอง?

การจัดการแรงจูงใจในการทำงานสามารถทำได้โดยการสร้างความสุขในการทำงาน รวมถึงการเพิ่มคุณค่าและคุณประโยชน์ให้กับการทำงาน เราไม่จำเป็นต้องลงทุนเวลาหรือพยายามดูแลแรงจูงใจของเราเอง แต่พยายามหาความสุขในการทำงานเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเราเอง

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button