ทิม พิ ธา ประวัติ: ความเป็นมาและความสำคัญของสถาบันนี้

ทิม พิ ธา ประวัติ: ความเป็นมาและความสำคัญของสถาบันนี้

คำว่า ทิม พิ ธา มาจากภาษาสันสกฤตและหมายถึงหมีของเทพเจ้าหนึ่งซึ่งมีศักดิ์สิทธิ์พิเศษ เมื่อเราพูดถึงสถาบันวิชาการระดับสูงในประเทศไทย ทิม พิ ธา ถือเป็นหนึ่งในสถาบันที่ชื่อเสียงและมีชื่อเสียงสูงที่สุดในประเทศนั้น และยังมีชื่อเสียงระดับนานาชาติด้วย ด้วยประวัติความเป็นมาที่มากกว่า 125 ปี สถาบันนี้ถือเป็นหนึ่งในสถาบันวิชาการระดับสูงที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆ

ต้นกำเนิดของทิม พิ ธา

สถาบันทิม พิ ธา มีต้นกำเนิดเมื่อปี พ.ศ. 2449 เป็นโรงเรียนไทย – อังกฤษระดับมัธยมต้น โดยแรกเสิร์ฟเป็นโรงเรียนส่วนตัวสำหรับเด็กชาวไทยโดยผู้ก่อตั้งคือแม่มะลิพันธุ์ ภู่โรจน์สิงห์ ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายกว่า 10 ผู้ก่อตั้ง แรกอัปมงคล (พ.ศ. 2451) ทางทิม พิ ธา เริ่มดำเนินงานด้านคุณธรรมและศูนย์ศึกษาก่อนการเรียนต่อขั้นสูงเน้นเรื่องศาสนา การประกอบพิธีกรรมและการพัฒนาบุคลิกภาพ

ในระยะต้น ๆ นำเสนอความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการฝึกอบรมที่แตกต่างจากหลักสูตรการศึกษาปกติ และตลอดระยะเวลาประวัติศาสตร์กว่า 125 ปี ทิ้งคนใดคนหนึ่งที่เข้าไปเรียนในทิม พิ ธา จะไม่ลืมไปได้ว่า เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างสรรค์ที่เหมือนไม่เคยมีในที่ไหนมาก่อน

ความสำคัญของทิม พิ ธา

และกระนั้น ทิม พิ ธา ทำหน้าที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาการศึกษาของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ในตอนแรก โรงเรียนทางทิม พิ ธา นั้นเป็นโรงเรียนส่วนตัวและได้รับความร่วมมือจากแรงงานที่มีประสบการณ์มาก่อน แต่เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งที่เราเห็นได้คือการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องของสถาบันนี้จนถึงปัจจุบัน และมีการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบการศึกษาแบบขั้นสูงที่พัฒนามาจากเก่าแก่ของโรงเรียน โดยแต่ละปี ทิม พิ ธา เป็นที่รู้จักในวงการควบคุมการศึกษาและเป็นต้นแบบที่มีทั้งระบบและผู้นำที่น่าอิจฉาต่อสถาบันอื่นๆในประเทศไทย

กิจกรรมและกิจการของทิม พิ ธา

ปัจจุบัน ทิม พิ ธา เลื่อมใสด้วยโครงสร้างที่ผสานความเป็นสถาบันวิชาการและสถาบันศิลปะโดยเน้นเรื่องความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจการ และการพัฒนาบุคลิกภาพ และตอนนี้ยังคงเป็นสถาบันที่ยังมีความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่น่าปรารถนา ผ่านกิจกรรมและแนวรายการที่ได้รับการยกย่องและเชื่อถือที่สูงสุดในประเทศไทยและอย่างน้อย 2 ครั้งและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยได้จริง

สิ่งที่ทิม พิ ธา ได้ทำให้เป็นสถาบันวิชาการระดับสูง

1. การปรับปรุงระบบการศึกษาและการสอน

2. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

3. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้กับเทคโนโลยี

4. การพัฒนานักเรียนชั้นนำ

5. วิจัยและพัฒนาทักษะวิชาชีพ

6. ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

7. การสร้างระบบการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

FAQs

Q: ทิม พิ ธา เป็นที่ตั้งอยู่ที่ไหน?
A: ทิม พิ ธา ตั้งอยู่บนถนนบางโพงพางในจังหวัดปทุมธานี มีเนื้อที่ประมาณ 14 ไร่

Q: เรียนที่ ทิม พิ ธา ต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไร?
A: ค่าเทอมประมาณ 250,000 บาทถึง 400,000 บาท ขึ้นอยู่กับระดับชั้นและโปรแกรมเรียนที่เลือก

Q: สิ่งที่สำคัญที่สุดที่นักเรียนจะได้รับจากการศึกษาที่ ทิม พิ ธา คืออะไร?
A: นักเรียนจะได้รับการส่งเสริมคุณลักษณะผู้ประกอบการ ฝึกฝนทักษะเรียนรู้ไปพร้อมกับทักษะทางอาชีพตามสาขาวิชาแตกต่างกันไป

Q: เปิดจัดทัวร์เที่ยวสถาบัน ทิม พิ ธา ไหม?
A: ทิม พิ ธา เปิดให้บริการทัวร์เที่ยวสถาบันเป็นรายปี โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าไปศึกษาฝึกงานและเรียนรู้ไปพร้อมกัน

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button