ข้อใดในพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522 บอกความหมายของอาหารอย่างไร?

หัวข้อ: ข้อใดในพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522 บอกความหมายของอาหารอย่างไร?

พระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายที่รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารและยา มีหน้าที่ในการคำนวณและประกาศค่าสารอาหารสำหรับอาหารที่มนุษย์กินได้ และเพื่อป้องกันการใช้สารก่อภูมิแพ้ในการผลิตอาหาร

การใช้คำว่า “อาหาร” ในพระราชบัญญัตินี้ หมายถึง อาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดที่มนุษย์กินได้ ไม่ว่าจะเป็น โดยสารอาหารเฉพาะอย่าง เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และวิตามิน รวมถึงเครื่องเทศ น้ำปั่น และอาหารที่ผสมผสานกัน

การประกาศค่าสารอาหารในอาหารทั่วไป จะต้องใช้หน่วยของระบบเมตริกที่อยู่ในแบบสอบถามเป็นสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น กิโลแคลอรี่ กรัมโปรตีน และวิตามินทั้งหมด

เมื่อผู้ผลิตอาหารขายสินค้าอาหาร จะต้องประกาศคำนวณค่าสารอาหาร โดยครบถ้วน และประกาศไว้บนแพ็คเกจอาหาร ในหน้าสารบัญ หรือโฆษณาอาหารได้ การประกาศค่าสารอาหารมีพื้นฐานวิทยาศาสตร์ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคว่าสารอาหารต่างๆ เป็นสารที่มีอยู่ในอาหารเพื่อการใช้งานของร่างกาย

พระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522 มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมคุณภาพของอาหารและการผลิตอาหาร รวมถึงการคัดกรองรายการสารและเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต ดังนั้น ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าอาหารที่ได้รับเป็นอาหารที่ปลอดภัยและคุณภาพดี

คำถามที่พบบ่อย (FAQs):

1. สารอาหารคืออะไร?
– สารอาหาร เป็นสารประกอบที่มนุษย์ต้องการเพื่อรักษาชีวิต เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน รวมถึงวิตามินและแร่ธาตุ

2. การประกาศค่าสารอาหารคืออะไร?
– เป็นสิ่งที่ผู้ผลิตอาหารจะต้องประกาศผลิตภัณฑ์อาหารทั้งหมด โดยรวบรวมค่าสารอาหารเฉพาะอย่าง และพิจารณาจากตารางสารอาหารที่ระบุไว้ในกฎหมาย

3. วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522 คืออะไร?
– วัตถุประสงค์เพื่อควบคุมคุณภาพของอาหารและการผลิตอาหาร รวมถึงการคัดกรองรายการสารและเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต

4. ผู้บริโภคจะได้อะไรจากการประกาศค่าสารอาหาร?
– ผู้บริโภคจะได้รับความรู้เกี่ยวกับสารอาหารต่างๆ ที่ประกอบอาหารของพวกเขา และมั่นใจได้ว่าอาหารที่ได้รับเป็นอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพดี

5. การเก็บรักษาอาหารต้องทำอย่างไร เพื่อคงคุณภาพของอาหารไว้ได้นาน?
– การเก็บรักษาอาหาร ต้องเก็บในที่แห้งและเย็น ๆ ไม่น่าจะมีแสงแดด หรือรังสีแสงชนิดใด ๆ และต้องประเทศความสะอาดของอาหารแต่ละชนิดตามที่กำหนดในตารางสารอาหารที่ระบุไว้ในกฎหมาย.

6. อาหารที่สร้างภายใต้พระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522 มั่นคงได้รับคุณภาพและปลอดภัยอย่างไร?
– อาหารที่ผลิตภายใต้พระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522 ยังต้องประกาศค่าสารอาหาร และผ่านกระบวนการคัดกรอง รวมถึงมีการจัดการความสะอาดอย่างเหมาะสม จึงจะมั่นคงได้รับคุณภาพและปลอดภัย.

7. ผลกระทบทางสุขภาพจากการบริโภคอาหารที่ไม่เป็นอย่างไร?
– การบริโภคอาหารที่ไม่คุณภาพ อาจส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ได้มากกว่าที่คิด อาจจะมีสารอันตรายที่ส่งผลต่อสุขภาพหรือแม้แต่ภาพลักษณ์ จึงจำเป็นต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในการรับประทานอาหารเป็นพื้นฐาน.

สรุป: พระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522 มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมคุณภาพของอาหารและการผลิตอาหาร ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าอาหารที่ได้รับเป็นอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพดี. การประกาศค่าสารอาหารเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับสารอาหารต่างๆ ที่ประกอบอาหารของพวกเขาและมั่นใจได้ว่าอาหารที่ได้รับเป็นอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพดี.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button