Name

ประกาศ รอบ 2 มหิดล: รายละเอียดการสมัครและเลือกศึกษา

หน้าแรก: ประกาศ รอบ 2 มหิดล: รายละเอียดการสมัครและเลือกศึกษา

ประกาศ รอบ 2 มหิดล ปีการศึกษา 2565-2566 เปิดรับสมัครวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป โดยสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://www.admission.inter.mahidol.ac.th

รอบ 2 มหิดล เป็นการรับสมัครของมหาวิทยาลัยมหิดลเฉพาะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถสมัครในรอบ 1 ได้ หรือได้รับการตัดสินใจเข้าศึกษาในโรงเรียนอื่นในรอบ 1 แต่ต้องการเปลี่ยนโรงเรียนเข้ามหาวิทยาลัยมหิดลในรอบ 2

ขั้นตอนการสมัคร

1. หลักฐานการสมัคร

ผู้สมัครจะต้องเตรียมหลักฐานการสมัครต่างๆ ดังนี้

– ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
– ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม
– ใบประกอบการเรียนหรือใบรับรองการศึกษา (ถ้ามี)
– โทรแจ้งยืนยันผลการสอบ GAT/PAT/GPAT (ถ้ามี)

*หมายเหตุ: หากไม่มีบัตรเครดิต สามารถแจ้งโอนเงินผ่านแอปธนาคาร หรือผ่านตู้ ATM ได้

2. การสมัคร

2.1 เข้าสู่เว็บไซต์ https://www.admission.inter.mahidol.ac.th

2.2 กรอกข้อมูลในใบสมัคร

2.3 อัพโหลดเอกสารหลักฐานการสมัคร

2.4 ชำระเงินค่าสมัครผ่านบัตรเครดิตหรือแจ้งโอนเงินผ่านแอปธนาคารหรือผ่านตู้ ATM

2.5 รอรับหลักฐานการสมัคร

3. การเลือกศึกษา

3.1 เลือกแขนงวิชา

ผู้สมัครจะต้องเลือกแขนงวิชาที่ต้องการศึกษา โดยสามารถเลือกได้สูงสุด 2 แขนงวิชา

3.2 ตรวจสอบคะแนนตัวเลือกฝึกหัด

หลังจากเข้าสู่ระบบเลือกศึกษา ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคะแนนตัวเลือกฝึกหัด ที่มหาวิทยาลัยมหิดลออกให้แล้ว โดยให้ระบุวัน เวลา และสถานที่ที่ต้องการตรวจสอบ

3.3 ตรวจสอบคะแนนเฉลี่ยสะสม

ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคะแนนเฉลี่ยสะสมของตนเองในส่วนของวิชาที่ต้องการศึกษา

3.4 รับทราบข้อมูลการรับสมัคร

การรับสมัครจะปิดรับคะแนนในวันที่ 30 เมษายน 2565

4. การยืนยันสิทธิ์

4.1 ผู้สมัครที่ได้รับอนุญาตให้เข้าศึกษาจะได้รับการแจ้งผ่านทางอีเมล

4.2 ผู้สมัครจะต้องยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษา โดยชำระเงินค่าลงทะเบียน เพื่อรับเล่มที่ปรึกษาและกิจกรรมช่วยเหลือการเรียน

FAQs

1. การสมัคร มีกี่รอบ?

ตอบ: มีด้วยกัน 2 รอบคือ รอบ 1 และรอบ 2

2. ต้องการเอกสารอะไรบ้างในการสมัคร?

ตอบ: ผู้สมัครจะต้องเตรียมใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม ใบประกอบการเรียนหรือใบรับรองการศึกษา (ถ้ามี) โทรแจ้งยืนยันผลการสอบ GAT/PAT/GPAT (ถ้ามี)

3. ต้องการเลือกแขนงวิชาได้กี่แขนงวิชา?

ตอบ: ผู้สมัครสามารถเลือกได้สูงสุด 2 แขนงวิชา

4. ต้องการตรวจสอบคะแนนตัวเลือกฝึกหัดได้ที่ไหน?

ตอบ: ผู้สมัครสามารถตรวจสอบคะแนนตัวเลือกฝึกหัดได้หลังจากเข้าสู่ระบบเลือกศึกษา โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ที่ต้องการตรวจสอบ

5. การรับสมัครปิดรับตอนไหน?

ตอบ: การรับสมัครจะปิดรับคะแนนในวันที่ 30 เมษายน 2565

Xavier Diaz

Mon City - Thắp sáng tương lai đây là một thành phố thu nhỏ hiện đại với không gian sống chất lượng cùng các tiện ích cao cấp sẽ là nơi an cư lý tưởng cho mọi gia đình. #moncity #thapsangtuonglai #thanhphomoncity Thông tin liên hệ: Website: https://moncity.vn/ Mail: info.moncity.vn@gmail.com Phone: 0966 639 669 Address: Số 9 ngõ 29 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button