การแต่งงาน: ต้องทำต่อหน้า บาทหลวง, เจ้าอาวาส, หรือผู้แทน และ พยาน อีกสองคน จัดเข้าในศีลใดของศาสนาคริสต์อย่างไร?

การแต่งงาน: ต้องทำต่อหน้า บาทหลวง, เจ้าอาวาส, หรือผู้แทน และ พยาน อีกสองคน จัดเข้าในศีลใดของศาสนาคริสต์อย่างไร?

การแต่งงานเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญและสวยงามในชีวิตผู้คน การเชื่อมั่นในความรักและความปรารถนาเป็นสิ่งสำคัญที่อยู่ในจิตใจของผู้คนทั่วโลก แต่ในศาสนาคริสต์ การแต่งงานก็มีกฎของศีล ซึ่งต้องทำต่อหน้าบาทหลวง, เจ้าอาวาส, หรือผู้แทน และ พยานอีกสองคน ตามศีลของศาสนาคริสต์ วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดเข้าในศีลของศาสนาคริสต์ในการแต่งงานแบบมีบาทหลวง, เจ้าอาวาส, หรือผู้แทน และ พยานอีกสองคน

การจัดเข้าในศีลของศาสนาคริสต์ในการแต่งงานแบบมีบาทหลวง

การแต่งงานแบบมีบาทหลวงในศาสนาคริสต์จะต้องทำตามสิ่งต่างๆ ที่ได้รับคำแนะนำจากบาทหลวง ตามศีลของศาสนาคริสต์ หากผู้ใดจัดการแต่งงานแบบนี้โดยไม่ปฏิบัติตามศีลของศาสนาคริสต์ ก็จะไม่ได้รับการยอมรับ และไม่สามารถเข้าสู่กรุงศักดิ์สิทธิ์ได้

สิ่งที่ต้องทำ:

1. เตรียมตัวให้พร้อม

ก่อนจะเข้าสู่การแต่งงานแบบมีบาทหลวง ผู้ชายและผู้หญิงต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเข้าสู่การจัดเตรียมตามช่วงเวลาที่บาทหลวงกำหนด

2. มีวุฒิภาวะและภูมิลำเนาที่เหมาะสม

ผู้ที่จะมาแต่งงานแบบมีบาทหลวงจะต้องมีวุฒิภาวะและภูมิลำเนาที่เหมาะสมตามศีลของศาสนาคริสต์ และถูกต้องตามกฎจริงจัง เพราะการแต่งงานเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญไม่ใช่เพื่อทำตลาด ดังนั้นต้องคำนึงถึงคุณธรรมและศีลธรรมของผู้แต่งงานด้วย

3. สวดมนต์ก่อนการแต่งงาน

ก่อนการแต่งงาน หลังจากที่ทำการถ่ายภาพสุดท้ายทั้งสองฝ่ายแล้ว นักประทานควรนำกุญแจให้กับบาทหลวง แล้วทั้งสองฝ่ายจะนำกุญแจพร้อมทั้งสวดมนต์ และขอพรขอบังเอิกเกื้อมาถึงบ้าน

FAQs:

Q: บาทหลวงมีตำแหน่งอย่างไรในการแต่งงานแบบมีบาทหลวง?
A: บาทหลวงเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะพิธีการแต่งงานแบบมีบาทหลวง และเป็นผู้ที่จะมอบพรสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพของเขาและครอบครัวเมื่อพวกเขาจะเข้าสู่กรุงศักดิ์สิทธิ์

Q: พยานที่จะแต่งงานแบบมีบาทหลวงต้องมีผลชำระใดบ้าง?
A: พยานที่จะแต่งงานแบบมีบาทหลวงต้องมีผลชำระประกอบไปด้วย เช่น บางส่วนของเพลงถวายเป็นเกียรติให้บาทหลวง

Q: ใครเป็นผู้จัดการแต่งงานในการแต่งงานแบบมีบาทหลวง ในศาสนาคริสต์?
A: ในการแต่งงานแบบมีบาทหลวง ผู้จัดการแต่งงานจะถูกกำหนดจากบาทหลวงในศาสนาคริสต์Ө

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button