บิดา แห่ง การ สหกรณ์ ของ โลก คือ ใคร?

บิดา แห่ง การ สหกรณ์ ของ โลก คือ ใคร?” เป็นคำถามทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ เราจะพาคุณย้อนเวลาไปในช่วงเวลาที่เคยเป็นประเทศพัฒนาของการร่วมมือภาคสหกรณ์ เว็บไซต์ของเราจะพาคุณไปสู่การสำรวจชีวิตและผลงานของคนที่ถูกยกย่องว่าเป็น “บิดาของสหกรณ์โลก” นั่นคือ โรเบิร์ต โอเวน มาพร้อมกับ moncity.vn เพื่อค้นพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของการร่วมมือภาคสหกรณ์ และสร้างอิทธิพลที่ลึกลับไปยังทั่วโลกในสมัยนั้นครับคุณหาผลของการแปลเป็นไทยได้ที่นี่.

บิดา แห่ง การ สหกรณ์ ของ โลก คือ ใคร?
บิดา แห่ง การ สหกรณ์ ของ โลก คือ ใคร?

I. สหกรณ์คืออะไร?


สหกรณ์ (cooperative) เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดระเบียบธุรกิจหรือสังคมที่พิเศษ โดยที่กลุ่มคนหรือธุรกิจรวมกันแบ่งปันทรัพยากรและพยายามเพื่อเติมเต็มเป้าหมายร่วมและสร้างความเป็นประโยชน์สู่ชุมชน ลักษณะที่โดดเด่นของสหกรณ์คือการร่วมมือและการมีการครอบครองร่วม โดยที่แต่ละสมาชิกมักมีสิทธิในการลงคะแนนเสมอ และการตัดสินใจสำคัญมักเป็นการเลือกตั้งโดยประชาธิปไตย

สหกรณ์มีเป้าหมายที่หลากหลาย อาจเป็นการผลิตสินค้าหรือให้บริการ การซื้อสินค้าในราคาถูกกว่าหรือการให้บริการในชุมชน หรือบางครั้งอาจเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม กำไรที่ได้จากกิจกรรมของสหกรณ์มักถูกแบ่งปันระหว่างสมาชิกตามส่วนแบ่งการลงทุนของพวกเขาหรือตามการใช้บริการ

ความยั่งยืนและสังคมมักเป็นส่วนสำคัญของสหกรณ์ และพวกเขามักให้ความสำคัญกับประโยชน์ของชุมชนและสมาชิก สิ่งนี้อาจรวมถึงการสร้างงานทำให้กับชาวบ้านท้องถิ่น การสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น หรือการเข้าร่วมในกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในประวัติศาสตร์ สหกรณ์ได้รับการพัฒนาอย่างกว้างขวางในหลายกลุ่มและสถานที่ทั่วโลก และยังคงเป็นรูปแบบสำคัญของการจัดระเบียบธุรกิจและสังคมที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการและประโยชน์ของชุมชนและสมาชิก

II. บิดา แห่ง การ สหกรณ์ ของ โลก คือ ใคร?


บิดาแห่งการสหกรณ์ของโลกคือ โรเบิร์ต โอเวน (Robert Owen) เป็นชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงและถูกเคารพว่าเป็นผู้ร่วมก่อตั้งของการเคลื่อนไหวสหกรณ์ที่มีผลกระทบใหญ่ในประวัติศาสตร์ของการสหกรณ์และมีผลกระทบลึกลงในด้านสังคมและเศรษฐกิจทั่วโลก

โรเบิร์ต โอเวนเกิดในปี 1771 ที่ Newtown, ประเทศเวลส์ และเป็นลูกชายของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ตั้งแต่เยาวชน, เขาได้รับการศึกษาที่ดีในครอบครัว เมื่อเข้าสู่วัยทำงานในวงการอุตสาหกรรม, เขามีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมและภายหลังกลายเป็นนักธุรกิจและผู้จัดการโรงงานผลิตผ้า ณ สกอตแลนด์ในทศวรรษท้ายของคริสต์ศตวรรษที่ 18

ความสนใจของโรเบิร์ต โอเวนในเรื่องของเงื่อนไขการทำงานและการดำเนินชีวิตของแรงงานเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดเกี่ยวกับสหกรณ์ เขาได้ดำเนินการให้มีการปรับปรุงต่อแรงงานของเขาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการลดเวลาทำงาน, การให้การศึกษาแก่เด็กๆ, การปรับปรุงที่พักอาศัย, และการสร้างร้านค้าสหกรณ์เพื่อให้บริการสินค้าพื้นฐานให้แก่แรงงาน

สิ่งที่โดดเด่นที่สุดในผลงานของโรเบิร์ต โอเวนคือการก่อตั้ง “ร้านค้าสหกรณ์โรชเดล” (Rochdale Cooperative) ในปี ค.ศ. 1844 ซึ่งถือเป็นสหกรณ์แรกในโลก ร้านค้าสหกรณ์นี้ดำเนินการโดยใช้หลักการที่เรียกว่า “หลัก 10 ข้อ” และได้สร้างแบบแผนธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่มีความยุติธรรมและยั่งยืน

โรเบิร์ต โอเวนไม่เพียงแค่สนใจในด้านเศรษฐกิจ แต่ยังให้ความสำคัญต่อด้านสังคมและการศึกษา โรเบิร์ต โอเวนส่งเสริมการให้การศึกษาแก่แรงงานและก่อตั้ง “โรงเรียนกลางคืน” เพื่อให้ความรู้และทักษะให้แก่พวกเขา

การเคลื่อนไหวสหกรณ์ของโรเบิร์ต โอเวนได้แพร่หลายไปยังหลายประเทศและกลายเป็นสัญลักษณ์ของการปรับปรุงเงื่อนไขการดำเนินชีวิตและการทำงานของแรงงาน โรเบิร์ต โอเวนถูกเรียกว่า “บิดาแห่งการสหกรณ์” เนื่องจากการมีส่วนร่วมและวิสัยทัศน์ของเขาได้ลงโทษรากฐานสำหรับการเคลื่อนไหวนี้และมีผลกระทบมากในสังคมและเศรษฐกิจของโลกทั้งหมด

III. ประวัติศาสตร์ความร่วมมือโลก


ประวัติศาสตร์ของการทำงานร่วมกันในระดับโลกเป็นการเดินทางที่ซับซ้อนและหลากหลายขึ้นเริ่มต้นจากความพยายามแรกเพื่อปรับปรุงสภาพชีวิตและการทำงานของแรงงานในศตวรรษที่ 18 และ 19 โรเบิร์ต โอเวน ที่ถูกพิจารณาเป็น “บิดาแห่งการร่วมมือ” ได้เป็นหัวหน้าของการสร้างพื้นฐานสำหรับการเคลื่อนไหวนี้ผ่านการสร้าง “ร้านค้าสหกรณ์โรชเดล” เมื่อปี ค.ศ. 1844 ซึ่งเป็นเรื่องเริ่มของการสร้างสหกรณ์ในระดับโลก

ในศตวรรษที่ 19 และ 20 การเคลื่อนไหวสหกรณ์แพร่หลายอย่างก้าวกระโดดทั่วโลก ในเยอรมนี Hermann Schulze-Delitzsch และ Friedrich Wilhelm Raiffeisen มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสหกรณ์เพื่อให้บริการเครดิตให้กับชาวเมืองและชาวนา ในสหรัฐอเมริกา การก่อตั้งสหกรณ์ในการเกษตรและการบริโภคก็เริ่มขึ้นและเจริญเติบโต

ผ่านเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างกันในโลกที่มีการเชื่อมต่อทางสากลและกระบวนการสังคมที่เป็นอยู่ การเคลื่อนไหวสหกรณ์ได้ขยายออกไปในหลายสาขา เริ่มจากการเกษตรไปจนถึงการทางการเงินและบริการผู้บริโภค องค์การสหกรณ์ระหว่างประเทศ (International Cooperative Alliance – ICA) ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1895 ได้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและการพัฒนาสหกรณ์ทั่วโลก

ในปัจจุบัน วันสหกรณ์นานาชาติถูกสะท้อนในทุกปีในเดือนกรกฎาคมเพื่อเน้นความสำคัญของสหกรณ์ในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนและการสร้างองค์กรของการร่วมมือในระดับโลก เรื่องราวในประวัติศาสตร์ของการทำงานร่วมกันของโลกเป็นเรื่องของความพยายาม ความอดทน และความกระตือรือร้นที่มนุษย์มีต่อสังคมและเศรษฐกิจของโลกทั้งหมด

IV. ชีวิตและการหาประโยชน์ของ Robert Owen


ชีวิตและผลงานของโรเบิร์ต โอเวน (Robert Owen) เป็นส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์สหกรณ์และมีผลกระทบใหญ่ต่อการพัฒนาของการเคลื่อนไหวนี้ โรเบิร์ต โอเวนเกิดเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ปี 1771 ที่ Newtown, ประเทศเวลส์ และเป็นลูกชายของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ หลังจากได้รับการศึกษาอย่างดีจากครอบครัว ในช่วงวัยเยาว์, เขาทำงานในอุตสาหกรรมผ้าและภายหลังกลายเป็นนักธุรกิจและผู้จัดการโรงงานผลิตผ้าในสกอตแลนด์ในปลายศตวรรษที่ 18

ความสนใจของโรเบิร์ต โอเวนในด้านเงื่อนไขการทำงานและการดำเนินชีวิตของแรงงานได้กระตุ้นเขาให้ดำเนินการเพื่อปรับปรุงมากมาย ซึ่งรวมถึงการลดชั่วโมงการทำงาน สร้างเงื่อนไขการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น และให้การศึกษาให้แก่เด็กๆ แรงงาน

โรเบิร์ต โอเวนยังมีชื่อเสียงด้วยการสร้าง “ร้านค้าสหกรณ์โรชเดล” (Rochdale Cooperative) ในปี ค.ศ. 1844 ซึ่งเป็นสหกรณ์แรกในโลก และดำเนินธุรกิจโดยใช้หลักการที่เรียกว่า “หลัก 10 ข้อ” ที่สร้างราชการธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่ยุติธรรมและยั่งยืน

การเคลื่อนไหวสหกรณ์ของโรเบิร์ต โอเวนได้แพร่หลายไปยังหลายประเทศและกลายเป็นสัญลักษณ์ของการปรับปรุงเงื่อนไขการดำเนินชีวิตและการทำงานของแรงงาน โรเบิร์ต โอเวนถูกเรียกว่า “บิดาแห่งการสหกรณ์” เนื่องจากการมีส่วนร่วมและวิสัยทัศน์ของเขาได้ลงโทษรากฐานสำหรับการเคลื่อนไหวนี้และมีผลกระทบมากในสังคมและเศรษฐกิจของโลกทั้งหมด

V. หลักการสําคัญของสหกรณ์ คืออะไร?


หลักการสำคัญของสหกรณ์ประกอบด้วย:

  • หลักการสมาชิกอิสระและไม่บังคับ: สหกรณ์ต้องเปิดโอกาสให้ผู้สนับสนุนเข้าร่วมอิสระ โดยไม่บังคับให้เข้าร่วมหรือซื้อหุ้นสหกรณ์
  • หลักการความรับผิดชอบด้วยตนเองและต่อชุมชน: สหกรณ์ต้องให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารและตัดสินในกิจกรรมของสหกรณ์ และต้องมีประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชน
  • หลักการการบริหารจัดการด้วยประสบการณ์และมีความรู้: สหกรณ์ต้องมีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพและเต็มใจให้สมาชิกและบุคลากรมีความรู้และความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมของสหกรณ์
  • หลักการแบ่งปันกำไรและขาดทุนตามการใช้งาน: สหกรณ์ต้องแบ่งปันกำไรหรือขาดทุนตามการใช้งานของสมาชิก โดยที่สามารถปรับตามปริมาณงานหรือการใช้บริการของแต่ละสมาชิก
  • หลักการเปิดโอกาสและการสร้างสวัสดิการ: สหกรณ์ต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการพัฒนาสวัสดิการสำหรับสมาชิกและชุมชน
  • หลักการความร่วมมือ: สหกรณ์ต้องกระทำอย่างร่วมมือกับสหกรณ์อื่น ๆ และองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มพลังในการแสวงหาประโยชน์สูงสุดให้แก่สมาชิก
  • หลักการการค้าเสรีและไม่สร้างความหลากหลาย: สหกรณ์ต้องให้โอกาสในการซื้อขายสินค้าและบริการอย่างเสรี โดยไม่สร้างความหลากหลายในการติดต่อ
  • หลักการอิสระในการเข้าร่วมและอิสระในการออก: สมาชิกควรมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมและออกจากสหกรณ์ได้ตามความสะดวกและเป็นไปตามกฎหมาย
  • หลักการการดำเนินงานตามกฎหมาย: สหกรณ์ต้องดำเนินกิจกรรมตามกฎหมายและคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาความเป็นธรรมและการเป็นอันเป็นอิสระ
  • หลักการประสบความสำเร็จ: สหกรณ์ต้องประสบความสำเร็จในกิจกรรมของตนเองและมีความมั่นคงในการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้สมาชิกและชุมชนเจริญรุ่งเรืองขึ้น

หลักการเหล่านี้เป็นรากฐานของการดำเนินกิจกรรมของสหกรณ์และมีบทบาทสำคัญในการสร้างสังคมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเป็นธรรมในทุกๆ มุมโลก.

VI. บทสรุป


สรุปสำหรับหัวข้อ “บิดาแห่งสหกรณ์ในโลกคือใคร?” คือ Robert Owen ถือเป็น “บิดาแห่งสหกรณ์ในโลก” โดยเขาเป็นผู้แรกที่เสนอหลักการและวิสัยทัศน์ที่สำคัญสำหรับการเคลื่อนไหวสหกรณ์และมีผลกระทบมากต่อหลักการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน ชีวิตและงานที่เขาทำไว้มีส่วนสำคัญในการสร้างสังคมที่เป็นธรรมและคมนาคม ที่ทุกคนมีโอกาสปรับปรุงสถานะและทำงานร่วมกันเพื่อสร้างคุณค่าที่ดีให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนและฟุ่มเฟือย

โปรดทราบว่าข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอในบทความนี้นำมาจากแหล่งต่างๆ รวมถึง wikipedia.org และหนังสือพิมพ์อื่นๆ อีกหลายฉบับ แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดแล้ว แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าทุกสิ่งที่กล่าวถึงมีความถูกต้องและไม่ได้รับการยืนยัน 100% ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณใช้ความระมัดระวังเมื่ออ่านบทความนี้หรือใช้เป็นแหล่งในการวิจัยหรือการรายงานของคุณเอง

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button