Life

ดูดวงเบอร์โทรศัพท์ สมเจต: รู้หลักการและวิธีการ

ดูดวงเบอร์โทรศัพท์ สมเจต: รู้หลักการและวิธีการ

ในยุคปัจจุบัน การดูดวง ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกใหม่แล้ว แต่ในสมัยก่อนส่วนใหญ่คนที่ได้ยินถึงการดูดวงจะเรียกได้ว่าไม่กี่คน แต่ในปัจจุบันการดูดวงกลายเป็นสิ่งที่หลายคนทำกันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการดูดวงด้วยชื่อ-นามสกุล วันเกิด หรือแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์ ส่วนใหญ่ก็มักจะนำเบอร์โทรศัพท์ของตนเองมารวมกับการดูดวง เพื่อเปิดเผยความลึกซึ้งของชีวิตที่แฝงอยู่เบื้องหลังเรา ในบทความนี้เราจะมาอธิบายถึงหลักการและวิธีการดูดวงเบอร์โทรศัพท์สมเจต ซึ่งเป็นการดูดวงที่มีผู้ใช้งานรายย่อยแต่ละคนคาดหวังและเชื่อมั่นกันมากที่สุดในปัจจุบัน

หลักการดูดวงเบอร์โทรศัพท์สมเจต

หลักการแรกๆของการดูดวงเบอร์โทรศัพท์สมเจต อาจจะอยู่ที่แตกต่างกันไปกับการดูดวงด้วยวันเกิด ที่เบื้องต้นจะต้องอ้างอิงจากวันเดือนปีที่เกิดขึ้น แต่การดูดวงเบอร์โทรศัพท์สมเจตจะใช้หลักการทางเลขศาสตร์ โดยจะนำหลักการคำนวนเบื้องต้นมาประยุกต์ใช้กับเบอร์โทรศัพท์ของแต่ละคน โดยสามารถดูชื่อเต็ม-นามสกุล วันเกิด และเบอร์โทรศัพท์ของแต่ละคนได้ แต่สำหรับการดูดวงเบอร์โทรศัพท์สมเจต จะใช้เบอร์โทรศัพท์เพียงอย่างเดียวเพื่อทำการคำนวน

ในหลักการแรกของการดูดวงเบอร์โทรศัพท์สมเจต จะใช้หลักการบวกเลขเค้าโครง คือ การนำเบอร์โทรศัพท์ทั้งหมดของแต่ละคนมาบวกกัน เช่น หากเบอร์โทรศัพท์ของแต่ละคนเป็นดังนี้ 082-345-6789 ก็จะนำเบอร์มาบวกกันแต่ละอักขระ เช่น 0+8+2+3+4+5+6+7+8+9 = 52 จากนั้นบวกเลขเข้าด้วยกันเพื่อหาจำนวนกำกับ ซึ่งในกรณีนี้จะได้เป็น 5+2 = 7 เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการคำนวนแบบเค้าโครงธรรมดาที่ใช้กันกับการดูดวงเบอร์โทรศัพท์สมเจต

แต่นอกจากหลักการบวกเลขเค้าโครงแล้ว ยังมีหลักการอื่นๆอีกหลายอย่างที่เป็นอย่างสำคัญ เช่น

– หลักการพีทากริฟ: ใช้สูตรเบื้องต้นเพื่อแปลงเบอร์โทรศัพท์เป็นตัวเลขหลักหน่วย เช่น 0=1, 1=2, 2=3, 3=4, 4=5, 5=6, 6=7, 7=8, 8=9, 9=1 จากนั้นจะนำตัวเลขที่แปลงเป็นเลขหลักหน่วยมาต่อกันให้เป็นตัวเลขเดียวกัน เช่น 082-345-6789 จะได้ 174-685-2249 โดยสามารถใช้สูตรนี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเบอร์โทรศัพท์ก่อนนำไปคำนวนดูดวง
– หลักการหลักหมายเลข: ใช้สูตรแปลงตัวอักษรในชื่อเป็นตัวเลขตามลำดับของอักขระในแต่ละคำ โดย A=1, B=2, C=3, D=4, E=5, F=6, G=7, H=8, I=9, J=1, K=2, L=3, M=4, N=5, O=6, P=7, Q=8, R=9, S=1, T=2, U=3, V=4, W=5, X=6, Y=7, Z=8 จากนั้นจะนำตัวเลขที่แปลงเป็นตัวหลักหมายมาบวกกัน เช่น นายกฤษฎา เฉลิมหาญ วันเกิด 16/03/1999 เบอร์โทรศัพท์ 088-123-4567 จะได้เป็น 7+6+9+6+1+6+1+8+2+2+5+6+7 = 66 เป็นต้น

วิธีการดูดวงเบอร์โทรศัพท์สมเจต

หากเรานำหลักการที่ได้กล่าวมาบวกกันก็จะได้วิธีการดูดวงเบอร์โทรศัพท์สมเจต ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้

1. หากเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ยาวกว่า 10 หลัก ให้แยกหลักหมายเลขออกไปเพิ่มเติมเท่าที่จำเป็น

2. นำเบอร์โทรศัพท์ที่แยกหลักหมายเลขออกมาแล้วนำมาคำนวนด้วยหลักการบวกเลขเค้าโครง และหลักการพีทากริฟ หรือหลักหมายเลข จนได้เลขจำนวนกำกับ

3. ตรวจสอบความถูกต้องของเบอร์โทรศัพท์ก่อนนำไปคำนวนดูดวง

4. หากได้เลขจำนวนกำกับ 1 ให้หมายถึงคนที่มีอิทธิพลสูงในการช่วยเหลือเรา หรือเป็นผู้ที่มีพลังในการช่วยเราได้มากที่สุด การอ้างอิงเบอร์โทรศัพท์ของคนนี้จะช่วยให้เราได้รับผลการดำเนินชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น

5. หากได้เลขจำนวนกำกับ 2 ให้หมายถึงคนที่มีอนาคตสูงในการช่วยเหลือเรา หรือเป็นคนที่ให้เราคำปรึกษาได้ การหลีกเลี่ยงคนที่มีเลขจำนวนกำกับนี้จะช่วยลดความเสี่ยงในการเผชิญหน้ากับอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆของชีวิต

6. หากได้เลขจำนวนกำกับ 3 ให้หมายถึงคนที่จะช่วยสนับสนุนเราในการจัดการปัญหาต่างๆ หรือเป็นคนที่เราอาจได้รับบริการจากอย่างไรก็ตาม การแต่งตัวเสมอจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับความช่วยเหลือจากคนนี้

7. หากได้เลขจำนวนกำกับ 4 ให้หมายถึงคนที่มาพร้อมกับการแก้ไขปัญหา หรือจะมีรายได้ที่มากขึ้นเพื่อช่วยเราในการจัดการกับปัญหาต่างๆ

FAQs

Q: การดูดวงเบอร์โทรศัพท์สมเจตเป็นการดูดวงอย่างไร?

A: การดูดวงเบอร์โทรศัพท์สมเจตจะใช้หลักการของเลขศาสตร์ในการคำนวน โดยจะนำเบอร์โทรศัพท์ของแต่ละคนมาบวกกันและแปลงเป็นเลขจำนวนกำกับ

Q: ทำไมถึงต้องตรวจสอบความถูกต้องของเบอร์โทรศัพท์ก่อนดูดวง?

A: เพราะว่าบางครั้งเบอร์โทรศัพท์อาจจะกรอกผิดหรือมีการสลับตัวอักษร ดังนั้นการตรวจสอบความถูกต้องของเบอร์โทรศัพท์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

Q: การดูดวงเบอร์โทรศัพท์สมเจตมีประโยชน์อย่างไร?

A: การดูดวงเบอร์โทรศัพท์สมเจตสามารถช่วยให้เรารู้ถึงเบื้องหลังของชีวิตและความเป็นไปได้ โดยเฉพาะเมื่อเราต้องตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิต การดูดวงโทรศัพท์จะช่วยอำนวยความสะดวกในการตัดสินใจเหล่านั้นให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

Q: การดูดวงเบอร์โทรศัพท์สมเจตสามารถเชื่อถือได้หรือไม่?

A: การดูดวงเบอร์โทรศัพท์สมเจตเป็นเรื่องที่ไม่มีการรับรองเป็นทางการจากสถาบันวิชาการ ดังนั้นควรจะมองว่าเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลเท่านั้น และควรสอบถามข้อมูลจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือก่อนการตัดสินใจในการลงมือดูดวงเบอร์โทรศัพท์สมเจต

Xavier Diaz

Mon City - Thắp sáng tương lai đây là một thành phố thu nhỏ hiện đại với không gian sống chất lượng cùng các tiện ích cao cấp sẽ là nơi an cư lý tưởng cho mọi gia đình. #moncity #thapsangtuonglai #thanhphomoncity Thông tin liên hệ: Website: https://moncity.vn/ Mail: info.moncity.vn@gmail.com Phone: 0966 639 669 Address: Số 9 ngõ 29 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button